تازه‌ترین نوشته‌ها
استیفن هاوکینگ، ستاره پرفروغ علم کیهان شناسی، که نظریات او شکل دهنده کیهان شناسی مدرن بوده و مخاطبانی میلیونی در سراسر جهان داشت در سن 76 سالگی درگذشت. خانواده او...

استیفن هاوکینگ، «نابغه نادر» و ستاره پرفروغ کیهان شناسی معاصر درگذشت