ریزش گروهی توکاها از آسمان دورچستر در ایالت ماساچوست

علت مرگ دسته جمعی پرنده ها از آسمان بوستون چیست؟

ریزش گروهی توکاها از آسمان دورچستر در ایالت ماساچوست

کارشناسان سازمان سلامت و محیط زیست در حال بررسی علل ریزش حدود ۴۰ پرنده از آسمان به خیابان های شهر دورچستر در ایالت ماساچوست آمریکا هستند.

به گزارش واحد خبری سی بی اس در بوستون، این رویداد نادر و عجیب در روز پنج شنبه در خیابان بیکرزفیلد شهر دورچستر رخ داده. سازمان بازرسی شهر در این رابطه بیان داشته که تمامی ۴۰ پرنده مرده، توکا بوده اند. البته تعدادی دیگر از توکاها نیز در همان حوالی بی حال و ناتوان دیده شده اند.

یکی از ساکنین خیابان مذکور که توکاهای بیمار را یافته بود در این رابطه بیان داشته: «من کمی آنها را حرکت دادم اما توان ایستادن روی پاهای خود را نداشتند و وقتی ایستاده نگهشان می داشتم، زمین می خوردند. »

سازمان بازرسی و امداد حیوانات در بوستون در حال رسیدگی به این موضوع و کشف علت بیماری این گونه از پرنده هاست. آنها احتمال می دهند که دلیل اصلی این امر، وجود سمی در طبیعت یا شیوع نوعی بیماری در میان پرنده های منطقه باشد.

هنوز هیچ نشانه ای از وجود سم و مشکل در بدن انسان هایی که این گونه پرنده ها را خورده اند، مشاهده نگشته.

منبع: cbsnews
بدون نظر

ورود