۳۰ کتاب برای آشنایی با فرهنگ، هنر و صنعت ژاپنی ها

از «روایت ساخته شدن یک ملت» تا «داستان HONDA»

۳۰ کتاب برای آشنایی با فرهنگ، هنر و صنعت ژاپنی ها

ژاپن، غول اقتصاد و فناوری آسیا،  تنها کشور جهان است که  قربانی بمباران هسته ای در جنگ جهانی دوم بود و حکایت ساخته شدن یک ملت، الگویی برای همه تاریخ شد. اینکه چگونه کشوری که با خاک یکسان شد، دوباره به پا خواست و غول اقتصاد جهان شد، حکایت هزار داستان و رازی مرموز است. حکایت ژاپن و ژاپنی، نقل کیفیت و پشتکار است. حکایت خرد جمعی و مشارکت اجتماعی است. داستان تقدم کار بر تفریح و ارجحیت فکر و برنامه ریزی بر احساسات است. فرهنگ ژاپن امروز تا حدی نشات گرفته از فرهنگ ژاپنی ها در سده های اخیر است که در فراز و نشیب های تاریخ، سعی کرده تا اصالت و هویت خود را حفظ کند.

شناخت ما ایرانیان از مردم ژاپن، شاید کمی از آنچه در سریال‌های هانیکو و اوشین دیدیم یا از روایت شنیدنی کارگران دهه شصتی ما که در کارگاه ها و شرکت های ژاپنی کار کردند، بیشتر باشد. اگر چه در ۳۰ سال  اخیر، معدود دانشجویان ایرانی که شیفته غرب نشدند، مسیر شرق آسیا را برای تحصیل و کار انتخاب کردند و تبادلات فرهنگی و علمی ما محدود شده به همین تعداد محقق که بیشتر از ایران می رفتند به ژاپن تا از دیار چشم بادامی ها به ایران بیایند، اما به هر حال، راه شناخت یک ملت، از روی کتاب بهتر است.

اگر می‌خواهید حمایت ساخته شدن یک ملت را بدانید و ببینید که هوندا چگونه هوندا شد و آن‌چه لستر تارو در کتاب رویارویی بزرگ درباره ژاپن آینده گفت چه بود، کتاب های زیر، کمک خوبی به شناخت فرهنگ و هنر و ادبیات و صنعت این کشور می‌کند.

حتما بخوانید: آشنایی با رشته کارشناسی زبان و ادبیات ژاپنی

حتما بخوانید: راهنمای  دریافت ویزای تحصیلی و گردشگری و تجاری ژاپن 

کتاب هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا

کتاب مدیریت به سبک ژاپنی نوشته صادقی سیار

 • کتاب حکایت ساخته‌شدن یک ملت: کارنامه سفر به ژاپن/ حسین افشین‌منش؛ ویراستار مرتضی حاج‌علی‌فر. نشر  ساز و کار ۱۳۹۶
 • کتاب هفت افسانه ژاپنی/مترجم شکوفه بانک.نشر تایماز  ۱۳۹۰
 • کتاب باران سیاه/ ماسوجی ایبوسه؛ ترجمه از ژاپنی قدرت‌الله ذاکری. نشر گیسا ۱۳۹۲
 • کتاب ص‍د ش‍ع‍ر از ص‍د ش‍اع‍ر ژاپ‍ن‍ی‌/ فوجیوارا نوسادای‌یریتی‌کا)،[یوریتسونا اوتسونومیا]ترجمه از ژاپنی علیرضا سعادت. نشر  قصر ۱۳۸۵
 • کتاب دفتری از داستان گنجی( یوگائو)/موراساکی شیکی‌بو ؛ [ ترجمه آکیکو یوسانو] ؛ ترجمه از ژاپنی قدرت‌ا… ذاکری. نشر پرونده ۱۳۹۷
 • کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ژاپ‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ ام‍ی‍ک‍و اوک‍ادا.نشر مطبوع ۱۳۷۰
 • کتاب دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌/ ت‍ات‍س‍وی‍ا ن‍اگ‍اش‍ی‍م‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍ب‍ری‍ن‍ه‌ ص‍وت‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد. نشر مرکز دانشگاهی ۱۳۸۲
 • کتاب اتاق قرمز/ ادوگاوا رانپو ؛ ترجمه از ژاپنی به فرانسوی ژان‌کریستیان بوویه؛ ترجمه محمود گودرزی. نشر چترنگ ۱۳۹۶
 • کتاب ژاپ‍ن‍ی‌ ب‍ن‍وی‍س‍ی‍د و ب‍خ‍وان‍ی‍د/ وی‍راس‍ت‍اران‌ ه‍ی‍روک‍ازو ت‍ان‍وه‍ات‍ا، ال‍ف‌. ص‍ارم‍ی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ج‍م‍ش‍ی‍د ک‍رن‍اف‍ی‌. نشر نیک پندار ۱۳۷۹
 • کتاب ه‍ن‍ر س‍اخ‍ت‍ن‌ گ‍ل‍ه‍ای‌ ش‍اع‍ران‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌س‍ب‍ک‌ ژاپ‍ن‍ی‌/ [گ‍ردآورن‍ده‌] و م‍ت‍رج‍م‌ ک‍ام‍ب‍ی‍ز ج‍م‍ش‍ی‍دی‌- نشر ملک ۱۳۷۸
 • کتاب لاک‌ پ‍وک‌ زن‍ج‍ره‌: : ه‍ای‍ک‍وی‌ ژاپ‍ن‍ی‌ از زب‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌/ [مترجم و گردآورنده] ع‌. پ‍اش‍ای‍ی‌،ک‍ی‍م‍ی‍ه‌ م‍ائه‌دا. نشر مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها
 • کتاب بعد از زلزله : ادبیات داستانی جهان/هاروکی موراکامی ؛ برگردان رضا دادویی. نشر آمه ۱۳۹۴
 • کتاب م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ارت‍ب‍اطی‌ دول‍ت‌ و ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و ظه‍ور ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ظی‍م‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ در ژاپ‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍زاد ع‍ل‍ی‍پ‍ور ت‍ه‍ران‍ی‌- نشر وزارت خارجه ۱۳۷۲
 • کتاب پژوهش و توسعه – بهینه سازی مصرف انرژی در ژاپن/به سفارش سفارت جمهوری اسلامی ایران – توکیو. نشر وزارت خارجه ۱۳۸۹
 • کتاب پیشرفت‌های اخیر در مقاوم‌سازی لرزه‌ای سازه‌ها در کشور ژاپن/ مولف انجمن پیشگیری از بلایای طبیعی ساختمانهای ژاپن ؛ مترجم رضا امیراصلانزاده ، عبدالحسین فلاحی .نشر مرکز تحقیقات وتوسعه ۱۳۸۹
 • کتاب ش‍ن‍اخ‍ت‌ ژاپ‍ن‌/ گ‍ردآوری‌ و گ‍زی‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ون‌ ل‍ی‍وی‍ن‍گ‍س‍ت‍ون‌، ج‍وم‍ور، ف‍ل‍ی‍ش‍ی‍ا اول‍دف‍ادر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک‌. نشر  خوارزمی ۱۳۷۵
 • کتاب ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ژاپ‍ن‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ دف‍ت‍ر ت‍واف‍ق‍‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌؛ ف‍رزان‍ه‌ ک‍ش‍اورز، ل‍ی‍لا ص‍م‍دی‌- نشر ریاست جمهوری ۱۳۷۸
 • کتاب روابط صنعتی کار در ژاپن / نویسنده احمد مشیریان؛ [ به سفارش موسسه آموزش عالی کار،معاونت پژوهشی]. نشر موسسه آموزش  عالی کار ۱۳۸۱
 • کتاب ژاپ‍ن‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌ آن‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌/ م‍ج‍ری‌ طرح‌ ج‍م‍ش‍ی‍د ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ف‍ر؛ ه‍م‍ک‍ار طرح‌ ش‍ه‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ری‌؛ م‍س‍ئ‍ول‌ طرح‌ غ‍لام‍رض‍ا آزاد. نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی –  ۱۳۷۹
 • کتاب ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ژاپ‍ن‌: ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ب‍ا ک‍م‍ت‍ری‍ن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌/ م‍اس‍ان‍وری‌ م‍وری‍ت‍ان‍ی‌؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] م‍ح‍م‍درض‍ا رض‍اپ‍ور.نشر چامه ۱۳۷۷
 • کتاب س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ی‍ام‍ات‍و در ژاپ‍ن‌ و ت‍م‍دن‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍ارس‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ش‍ه‍اب‌ س‍ت‍وده‌ن‍ژاد- نشر آشیانه کتاب ۱۳۸۸
 • کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر (درس‌ه‍ای‍ی‌ از ت‍ج‍رب‍ه‌ ژاپ‍ن‌)/ ک‍ات‍س‍وت‍وش‍ی‌، آی‍ان‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و تالیف رض‍ا ی‍وس‍ف‍ی‌. نشر نیکان ۱۳۸۵
 • کتاب اسکیس‌هایی از ژاپن/ فرانسیس‌دی.کی چینگ؛ ترجمه رامین تابان. نشر یزدا ۱۳۸۹
 • کتاب ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد در ژاپ‍ن‌ (طرح‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌)/ [س‍ازم‍ان‌ اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ژاپ‍ن‌]؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍د اع‍راب‍ی‌. نشر  مطالعات بازرگانی ۱۳۷۴
ژاپن

اتاق های سلولی در ژاپن احتمالا میزبان میلیون ها گردشگر در المپیک ۲۰۲۰ باشد

فرودگاه کانسای ژاپن: تنها فرودگاه روی آٖب جهان

حتما بخوانید: آشنایی با ۲۵ دانشگاه برتر ژاپن برای تحصیل در سال ۲۰۱۹

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود