مراحل، شرایط، مدارک و هزینه «ثبت طرح صنعتی»

مراحل، شرایط، مدارک و هزینه «ثبت طرح صنعتی»

ثبت طرح صنعتی همچون ثبت برند و علائم تجاری، اقدامی برای حمایت از دستاوردهای علمی و فنی به قصد تجاری سازی ایده و روش در آینده نزدیک بوده و صاحبان طرح های صنعتی از پشتیبانی های قانونی مادی و معنوی برخوردار خواهند بود. اگر قصد کارآفرینی در فضای اقتصاد مقاومتی ایران و حمایت از کالای ایرانی را دارید و طرح صنعتی خاصی مد نظر دارید، شرایط ثبت طرح صنعتی، شرایط و مدارک ثبت طرح صنعتی، شیوه استعلام طرح صنعتی و هزینه های ثبت بر اساس اطلاعات مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این گفتار ارائه میشود تا اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشید.

با ما همراه باشید.

منظور از طرح صنعتی چیست؟

بر اساس ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، هر گونه ترکیب خط یا رنگ و هر نوع شکل سه بعدی و چند بعدی که با خطوط و رنگ بندی مختلف، ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییردهد، به عنوان طرح صنعتی شناخته و تعریف می شود. طرح صنعتی شما زمانی قابل ثبت خواهد بود که جدید باشد و نمونه مشابه نداشته و جدید بودن آن قابل احراز باشد. از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتوان نمونه طرح های صنعتی ثبت شده را مشاهده کرد.

نمونه گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

مدارک لازم برای ثبت طرح صنعتی

 • تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی: اظهارنامه باید در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
 • در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است، مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می توان خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید، مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و اطلاعات به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.

اظهارنامه طرح صنعتی باید شامل موارد زیر باشد

 •  اسم، نشانی، کدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.
 •  اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
 •  اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد.
 • ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.
 • تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج،در صورت درخواست حق تقدم.

  تعیین ضمائم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

 • در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی،امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
 • اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
 • مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
 • چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،۵ نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا ۵ نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
 • چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،۵ نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا ۵ نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
 • در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید.اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد،باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲ کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد.
 • درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی (چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود).
 • سید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی.
 • مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود.
 • در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون،درخواست حق تقدم کرده باشد،هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد،به مرجع ثبت تسلیم نماید.این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

۱-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
۲-طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
۳-کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد؛ذکر ماخذ آن.
تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است،مشروط بر این که در زمان تسلیم،اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.
در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد،مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می شود.

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی طبق اعلام سازمان ثبت اسناو املاک کشور

۱- سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.
۲- در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.
۳- تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن  KB500 باشد.

مراحل ثبت طرح صنعتی

 •   ورود به سامانه اینترنتی اداره ثبت طرح های صنعتی.
 •  تکمیل اظهارنامه اینترنتی
 • بررسی و کارشناسی جهت تأیید طرح و نبود ایرادات.
 • صدور ابلاغیه پذیرش.
 • اقدام متقاضی جهت تشکیل پرونده فیزیکی در اداره ثبت طرح های صنعتی.
 • پرداخت هزینه های ثبتی قانونی.
 • دریافت شماره ثبت طرح صنعتی.
 • ارسال جهت چاپ در روزنامه رسمی.
 • صدور آگهی.
 • دریافت سند تصدیق از طریق اداره ثبت طرح صنعتی.

مراحل ثبت الکترونیکی اظهارنامه طرح صنعتی چگونه است؟

ثبت طرح صنعتی
همه کارهای ثبت طرح صنعتی در این سایت انجام می شود
 •  ورود به پورتال اداره کل مالکیت صنعتی به نشانی http://iripo.ssaa.ir
 •  ورود به صفحه ی خدمات الکترونیکی
 • ورود به  قسمت اداره ثبت طرح های صنعتی
 • انتخاب گزینه ی ثبت اظهارنامه صنعتی.
 • تأیید وقبول تعهد بندی از قانون که متقاضی از طریق سیستم پی گیر پرونده خواهد بود و از روز ابلاغ، مهلت قانونی پاسخگویی به اخطار برای متقاضی شروع خواهد شد.
 • ورود به مراحل چهارگانه ثبت اظهارنامه
 • ورود به قسمت اطلاعات اظهار نامه
 • پر کردن اطلاعات مربوط به مالک اظهارنامه ( مشخص نمودن حقیقی یا حقوقی بودن و ایرانی یا غیر ایرانی بودن مالک ) و سپس ثبت موقت و دریافت کد رهگیری جهت ذخیره ی اطلاعات وارد شده.
 • انتخاب گزینه  وکیل رسمی دادگستری در صورت داشتن وکیل برای افراد حقیقی.
 • انتخاب دفتر حقوقی به عنوان نماینده برای دفاتر حقوقی.
 • انتخاب گزینه ی نماینده قانونی در صورتی که شخص حقوقی دارای وکیل دادگستری باشد و آن شخص دریافت کننده ابلاغ ها باشد. و اگر وکیل نداشته باشد انتخاب گزینه صاحب امضاء یا مؤسسه.
 • پر کردن مشخصات اطلاعات و درج آدرس الکترونیکی و تلفن همراه شخص معرفی شده.
 • انتخاب فقط یک شخص حقیقی به عنوان دریافت کننده.
 • ورود به مرحله ی ثبت مشخصات طرح و توضیح و توصیف آن.
 •  بارگذاری ضمایم
 •  پیوست کردن ضمایم مورد نیاز. جهت پیوست ابتدا گزینه بارگذاری پیوست را با توجه به متن خواسته شده مقابل گزینه راهنمای پیوست کلیک کنید. سپس گزینه ی Browse را انتخاب کرده و تصویر موردنظر را انتخاب نمایید و پیوست را ارسال کنید.

 انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی چگونه است؟

همان طور که گفته شد، به موجب ماده ۵۸ ، هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد ، مراتب به متقاضی اعلام و وی باید جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی اقدام نماید.آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:

 • شماره و تاریخ اظهارنامه
 • شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
 • اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباَ درخواست کند که نامش ذکر نشود.
 • اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی
 • ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد.
 • تعیین تاریخ،محل و شماره حق تقدم،در صورت وجود.
 • تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن تصویر.
 • اشاره به ماکت طرح،در صورت ارائه
 • مدت اعتبار ثبت

مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهند بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود ، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد. اگر برای ثبت طرح صنعتی با پرسشی روبرو شدید، وقت خود را تلف نکنید. با کارشناسان مجرب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تماس گرفته و جدید ترین اطلاعات را دریافت کنید.

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود