با چه رتبه کشوری و سهمیه، در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی منطقه ۱ قبول می‌شویم؟

بررسی شانس قبولی پزشکی ۵۰۰ رتبه برتر کنکور تجربی

با چه رتبه کشوری و سهمیه، در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی منطقه ۱ قبول می‌شویم؟

قبولی در رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی در گروه علوم تجربی در کنکور سراسری ۹۸، آرزوی همه ۶۵۰ هزار داوطلبی است که در کنکور امسال، شرکت کردند. اما حدود ۱ درصد کل داوطلبان، شانس پذیرفته شدن دارند و بقیه باید به دنبال رشته های دیگر این گروه بروند که اتفاقا، بازار کار خوبی هم در روزگار کسادی رشته های مهندسی دارد. علاقه داوطلبان برای حضور در گروه آزمایشی علوم تجربی، سال به سال افزایش می یابد و تقاضا برای گروه علوم انسانی و ریاضی که روزگاری، محبوب اکثریت بود، به شدت کاهش یافته است. در کنکور، پذیرش داوطلبان بر اساس سهمیه مناطق و رتبه کشوری است.

برای قبولی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی و برخی از دانشگاه های علوم پزشکی مراکز استان ها مثل  مشهد و تبریز و شیراز، رتبه کشوری و رتبه در سهمیه در منطقه ۱ از مناطق ۳ گانه در ارزیابی پذیرش داوطلبان گروه علوم تجربی، بایستی حد خاصی باشد.

فهرستی که در زیر آمده است، آماری است که از پذیرفته شدگان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و بیوتکنولوژی در منطقه ۱ کنکور سراسری سال ۹۷ استخراج شده است. اگر قصد انتخاب رشته کنکور تجربی در سال ۹۸ و پس از ان را دارید، به مراکز منتخب وزارت آموزش و پرورش مراجعه کرده و هر سوالی درباره رتبه و سهمیه  و منطقه و گروه آزمایشی دارید، از طریق لینک فرم اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور مطرح  کرده و  ظرف ۴۸ ساعت، پاسخ رسمی و قطعی کارشناسی دریافت کنید.

پزشکی
فرم اینترنتی طرح سوالات داوطلبان گروه تجربی برای تبادل اطلاعات با سازمان سنجش و آموزش کشور

حتما ببینید: راهنمای تحصیل پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در فرانسه و انگلستان

رتبه کشوری و رتبه در سهمیه ۵۰۰ رتبه برتر کنکور تجربی سال ۹۷

 • رتبه کشوری ۳- رتبه در سهمیه ۱: رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۵- رتبه در سهمیه ۲: رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۸- رتبه در سهمیه: ۳: رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۱۰- رتبه در سهمیه ۴: رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۱۶: رتبه در سهمیه: ۶: رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۱۸: رتبه در سهمیه: ۸: رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری: ۱۹: رتیه در سهمیه: ۹: رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۲۰: رتبه در سهمیه : ۱۰- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رتبه کشوری: ۲۷: رتبه در سهمیه: ۱۲- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۲۸: رتبه در سهمیه: ۱۳: رشته قبولی:‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۳۳: رتبه در سهمیه: ۱۴: رشته قبولی:‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتیه کشوری: ۳۸ : رتبه در سهمیه: ۱۵، رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۴۰: رتبه در سهمیه: ۱۶-۰ رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتیه کشوری ۴۴- رتبه در سهمیه: ۱۷- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رتبه کشوری ۴۶- رتبه در سهمیه: ۱۹- رشته  قبولی: پزشکی دانشگاه علوم  پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۵۳- رتبه در سهمیه: ۲۲- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۵۴- رتبه در سهمیه: ۲۳- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رتبه کشوری : ۵۷- رتبه در سهمیه: ۲۵: رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری: ۶۴- رتبه در سهمیه: ۲۶- رشته قبولی: پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رتبه کشوری ۶۵- رتبه در سهمیه: ۲۷- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۷۴- رتبه در سهمیه: ۲۹- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری: ۸۱- رتبه در سهمیه: ۳۰- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری: ۸۳- رتبه در سهمیه: ۳۱- رشته قبولی: دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رتبه کشوری ۸۵- رتبه در سهمیه: ۳۳- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری: ۸۶- رتبه در سهمیه: ۳۴- رشته قبولی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری : ۹۰- رتبه در سهمیه: ۳۷- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۹۸- رتبه در سهمیه: ۴۰- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۹۹- رتبه در سهمیه: ۴۱ – رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۱۰۱- رتبه در سهمیه: ۴۲- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۱۰۴- رتبه در سهمیه: ۴۳- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رتبه کشوری ۱۰۵- رتبه در سهمیه: ۴۴- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۱۱۱- رتبه در سهمیه: ۴۶ – رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • رتبه کشوری ۱۱۲- رتبه در سهمیه: ۴۷ – رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رتبه کشوری ۱۱۶- رتبه در سهمیه: ۵۰- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۱۱۸- رتبه در سهمیه: ۵۱- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری: ۱۱۹- رتبه در سهمیه: ۵۲ – رشته قبولی: دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری: ۱۲۷- رتبه در سهمیه: ۵۵- رشته  قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتیه کشوری ۱۳۲- رتبه در سهمیه: ۵۶- رشته قبولی: دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۱۳۶- رتبه در سهمیه: ۵۸- رشته قبولی: دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۱۴۴- رتبه در سهمیه: ۶۱ – رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتته کشوری ۱۶۶- رتبه در سهمیه: ۶۶- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری: ۱۶۸- رتبه در سهمیه: ۶۷- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری: ۱۷۰- رتبه در سهمیه: ۶۸- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۱۷۲- رتبه سهمیه: ۶۹- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی
 • رتبه کشوری ۱۷۴- رتبه سهمیه: ۷۱-۰ رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۱۷۵- رتبه سهمیه: ۷۲- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رتبه کشوری  ۱۷۷- رتبه سهمیه:  ۷۳- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۱۷۹- رتبه سهمیه: ۷۴ – رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم  پزشکی شیراز
 • رتبه کشوری ۱۸۲- رتبه سهمیه: ۷۵- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۱۸۵- رتبه سهمیه: ۷۷-۰ رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • رتبه کشوری ۱۸۸- رتبه سهمیه: ۷۹- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۱۹۶- رتبه سهمیه: ۸۳- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۱۹۸- رتبه سهمیه: ۸۴- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۲۰۰- رتبه سهمیه: ۸۵- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۲۰۴- رتبه سهمیه: ۸۶- رتشه قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۲۰۶- رتبه سهمیه: ۸۷- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رتبه کشوری ۲۱۶- رتبه سهمیه: ۹۰- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۲۲۶- رتبه سهمیه: ۹۳- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم  پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۲۳۰- رتبه  سهمیه: ۹۴- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۲۳۲- رتبه سهمیه: ۹۵-  رشته قبولی: دندانپزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۲۳۸- رتبه  سهمیه:  ۹۷- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رتبه کشوری ۲۴۱- رتبه سهمیه: ۹۸- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۲۴۳- رتبه سهمیه: ۱۰۵- رشته قبولی: دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۲۶۰- رتبه سهمیه: ۱۰۴- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۲۶۳- رتبه سهمیه: ۱۰۵- رشته قبولی: دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه کشوری ۲۷۸- رتبه سهمیه: ۱۱۱- رشته  قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رتبه کشوری ۲۸۰- رتبه سهمیه: ۱۱۲- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رتبه کشوری ۲۸۵- رتبه سهمیه: ۱۱۴- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۲۹۵- رتبه سهمیه: ۱۱۸- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۳۰۶- رتبه سهمیه: ۱۲۱- رشته قبولی: پرشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۳۰۹- رتبه سهمیه: ۱۲۲ – رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رتبه کشوری ۳۱۰- رتبه سهمیه: ۱۲۳- رشته  قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رتبه کشوری ۳۳۲- رتبه سهمیه: ۱۳۰- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • رتبه کشوری ۳۴۵- رتبه سهمیه: ۱۳۲- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رتبه کشوری ۳۴۶- رتبه سهمیه: ۱۳۳- رشته قبولی: دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری: ۳۵۴- رتبه سهمیه: ۱۳۵- رشته  قبولی:پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • رتبه کشوری ۳۶۱- رتبه سهمیه: ۱۴۱- رشته قبولی: پزشکی دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۳۶۲- رتبه سهمیه: ۱۴۲- رشته قبولی: دکترای پیوسته بیوتکنولوژی تهران
 • رتبه کشوری ۳۷۰- رتیه سهمیه: ۱۴۵- رشته قبولی: دندانپزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۳۷۳- رتبه سهمیه: ۱۴۶- رشته قبولی: دندانپزشکی اصفهان
 • رتبه کشوری ۳۸۲- رتبه سهمیه: ۱۴۹- رشته قبولی: دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری ۴۰۰- رتبه سهمیه: ۱۵۵- رشته قبولی: دندانپزشکی مشهد
 • رتبه کشوری ۴۰۳—رتبه سهمیه: ۱۵۷-۰ رشته قبولی: دندانپزشکی تبریز
 • رتبه کشوری ۴۲۱- رتبه سهمیه: ۱۵۹- رشته قبولی: دندانپزشکی شهید بهشتی تهران
 • رتبه کشوری: ۴۳۲- رتبه سهمیه: ۱۶۲- رشته قبولی: پزشکی علوم پزشکی ایران
 • رتبه کشوری ۴۳۴ ۰  رتبه سهمیه: ۱۶۳- رشته  قبولی: پزشکی دانشگاه تبریز
 • رتبه کشوری: ۴۳۵- رتبه سهمیه: ۱۶۴- رشته قبولی: دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه کشوری: ۴۳۷- رتبه  سهمیه: ۱۶۵- رشته قبولی: پزشکی علوم پزشکی ایران
 • رتبه کشوری: ۴۳۸- رتبه سهمیه: ۱۶۶- رشته قبولی: پزشکی علوم پزشکی ایران

اگر در پزشکی ایران قبول نشدید، به پزشکی آلمان و فرانسه و کشورهایی که مورد تایید وزارت بهداشت است، توجه کنید.

حتما ببینید: راهنمای تحصیل پزشکی در ۳۰ دانشگاه برتر آلمان

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
۳ نظر

ورود

 • از بهر پدر چه حاصل تورا مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

  اگه یه اشنا فامیل چیزی تو المان خارج کانادا دارین ازشون بپرسین پزشکی درامدش تو خارج چقدره؟
  پزشکی تو خارج یکی از رقابتی ترین رشته ها هست ولی خودم اشنا دارم پرسیدم و میگه تو المان یک سال رزیدنتی ماهی سه هزار یورو دستمزد میدن. پنج سال کار کنی تازه به چهار هزار یورو میرسه.
  اما یه مهندس تو المان همون اول فارغ التحصیلی چهار هزار یورو میگیره.
  چرا؟ چون تو المان برا سازندگی اهمیت میدن.

  • علی زمانی مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

   درآمد پزشکی در همه جای دنیا از مهندسی بالاتر است عزیز.

   • علی مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

    پزشکی تخصصی بله درسته حرفتون
    ولی پزشکی عمومی رو باید با مهندسی مقایسه کرد.
    پزشکی تخصصی رو باید با یه مهندس یا یه کسی که phd داره مقایسه کرد.
    شما فکر کنم منظورتون یه پزشک متخصص رو دارین با یه مهندسی که فوق داره مقایسه کردین.
    تو کانادا اشنا دارم دکتر نیست ولی پرسیدم حقوقا چطوره. تو کانادا اینطوریه یه پزشک اول کار نمیتونه ۱۵۰ هزار دلار دستمزد داشته باشه. باید کلی تجربه جمع کنه حداقل ۱۵ سال باید کار کنه تا حقوقش به ۱۵۰ هزار دلار کانادا تو یه سال برسه. سالی که از دانشکده فارغ میشه معمولا سالی ۴۰ هزار دلار یا ماهی حدود ۳۲۰۰ دلار حقوق میگیره دکتر.