«ایوانکا ترامپ» با روسری و لباس پوشیده در دیدار از مسجد جامع شیخ زاید دبی

«ایوانکا ترامپ» با روسری و لباس پوشیده در دیدار از مسجد جامع شیخ زاید دبی

ایوانکا ترامپ برای شرکت در نشست دو روزه مجمع جهانی زنان وارد دبی شده است. دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی این نشست بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد. روز شنبه، ایوانکای ۳۸ ساله روزی شلوغ را در دبی گذارند، جایی که وی به زنان کارآفرین اماراتی و اعضای دولت این کشور، از جمله ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ملاقات های متعددی داشت.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

اواخر روز گذشته نیز ایوانکا ترامپ از مسجد جامع شیخ زاید که بزرگ ترین مسجد این کشور و یکی از بزرگترین مساجد جهان است دیدن کرد. این کارآفرین و سیاستمدار آمریکایی که در سال ۲۰۰۹ و هنگام ازدواج با جرد کوشنر به دین یهودی ارتدوکس پیوست، هنگام ورود به مسجد مذکور روسری به سر داشت. وی همچنین در این دیدار یک لباس پوشیده و بلند ۶۹۰ دلاری به تن داشت که تمام بدن او را پوشش می داد، در حالی که ایوانکا با پاهای برهنه در فضای مسجد به گشت و گذار می پرداخت.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

وی که به وضوح از عظمت و زیبایی مسجد جامع شیخ زاید به وجد آمده بود، در موارد متعددی از تور خود در مسجد به فکر فرو رفت. ایوانکا در روز گذشته در چندین مورد با فعالان اقتصادی زن و مقامات دولتی امارات متحده عربی در مورد توانمندسازی زنان در زمینه اقتصادی صحبت کرد. از مقامات شاخص زنی که ایوانکا ترامپ روز گذشته با آن ها ملاقات و گفتگو داشت می توان به ریم الهاشمی، وزیر امور همکاری های بین المللی، نورا الکعبی، وزیر توسعه فرهنگی و علمی و سرار الامیری، وزیر علوم پیشرفته این کشور اشاره کرد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

همچنین وی اواخر هفته گذشته اعلام کرد که سناتور لیندزی گراهام و سناتور جین شاهین سعی دارند که برنامه ابتکاری وی برای توسعه و آبادانی جهانی با تمرکز بر روی زنان را وارد قانون اساسی ایالات متحده نمایند. این برنامه پیشنهادی قصد دارد که توانمندسازی اقتصادی زنان را به یک اولویت برای سیاست های خارجی ایالات متحده تبدیل کرده و توسعه این برنامه در خارج از دولت پدرش را نیز تضمین نماید. این قانون باید با موفقیت از سد مجلس نمایندگان و سنای کشور عبور کند تا با امضای ترامپ پدر به قانون تبدیل شود.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا در چند هفته گذشته در شبکه های اجتماعی فعال تر از گذشته بوده و این موضوع به تبرئه شدن پدرش در پرونده استیضاح در سنا بی ارتباط نیست. همانطور که انتظار می رفت، وی در پیام های خود در شبکه های اجتماعی خود به نقد استیضاح کنندگان پرداخته و از موفقیت های پدرش در عرصه های مختلف سخن گفته است.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

ایوانکا ترامپ، دختر اول و مشاور ویژه رییس جمهور ایالات متحده، از سخنرانان کلیدی نشست دو روزه مجمع جهانی زنان بوده که امروز و فردا در دبی برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: با ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ بیشتر آشنا شوید؛ گزینه شایسته تر برای بانوی اولی آمریکا

منبع: dailymail
مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
یک نظر

ورود

  • سهیل بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

    شما مطمئن هستید که دین یهودی ارتدوکس پیوست چون یهودی باشید مادرش یهودی باشه کسی نمیتونه بره یهودی بشه
    البته این اطلاعات بنده هست