اخراج صدها نظامی ارتش آمریکا به دلیل امتناع از دریافت واکسن کرونا

اخراج صدها نظامی ارتش آمریکا به دلیل امتناع از دریافت واکسن کرونا

سپاه تفنگداران دریایی آمریکا ۱۰۳ تفنگدار خود را اخراج کرده و ۶ فرمانده ی ارتش آمریکا نیز برکنار شده اند. بر اساس آنچه اعلام شده این اقدام به دلیل امتناع این نظامیان از دریافت واکسن کرونا صورت گرفته است.

تفنگداران اخراج شده تا ۲۸ نوامبر فرصت داشتند که یا واکسن خود را دریافت و یا درخواست صدور گواهی معافیت از واکسن کنند، در غیراینصورت اخراج می شدند.

ارتش آمریکا اعلام کرد ۶ فرمانده ی خود از جمله ۲ فرمانده ی گردان را برکنار کرده است.

آن ها همچنین ۲،۷۶۷ اخطار کتبی برای سربازانی صادر کردند که از دستور وزیر دفاع آمریکا، لوید آستین، درباره ی دریافت واکسن، سرپیچی کردند.

نزدیک به ۹۶ درصد از ۴۶۱،۲۰۹ سرباز ارتش آمریکا تا موعد مقرر ۱۵ دسامبر به طور کامل واکسینه شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط ارتش آمریکا، تا هفته ی گذشته تعداد سربازان واکسینه نشده ۱۰ هزار نفر بود.

کریستین ورمث، وزیر ارتش آمریکا، اظهار کرد: «واکسینه کردن سربازان در برابر ویروس کرونا بیش از هر چیز دیگری برای آمادگی ارتش اهمیت دارد.»

او گفت: «خطاب به کسانی که کماکان از دریافت واکسن خودداری می کنند و هنوز تصمیم به درخواست صدور گواهی معافیت از واکسن نگرفته اند؛ شما را قویاً تشویق به زدن واکسن می کنم. در غیر اینصورت برکنار خواهید شد.»

ارتش آمریکا به نیروهای خود این امکان را داده تا درخواست صدور گواهی معافیت پزشکی، مذهبی یا شغلی برای دریافت واکسن کرونا کنند، کاری که به گفته ی ارتش آمریکا هنوز در حال انجام است.

سرگرد جیم استنجر، سخنگوی سپاه تفنگداران دریایی آمریکا اظهار کرد تاکنون با ۱،۰۰۷ درخواست صدور معافیت موافقت شده و ۹۵ درصد از تفنگداران آن به طور کامل واکسینه شده اند.

چندی قبل نیز نیروی هوایی آمریکا از برکناری ۲۷ خلبان خود به دلیل امتناع از دریافت واکسن خبر داده بود. نیروی دریایی آمریکا نیز هفته ی گذشته اعلام کرد بیش از ۳ هزار نفر از دریانوردان خود را که از دریافت واکسن خودداری کردند و درخواستی برای صدور گواهی معافیت نیز نداشتند، اخراج می کند.

طبق جدیدترین آمارهای رسمی، ۹۷ درصد از نفرات نیروی هوایی و نزدیک به ۹۸ درصد از نفرات نیروی دریایی به طور کامل واکسینه شده اند.

منبع: insider
بدون نظر

ورود