تازه‌ترین نوشته‌ها
یکی از انتقادات گسترده‌ای که به سینمای ایران می‌شود به کمبود تنوع در تمام المان‌های سینمایی فیلم‌ها برمی‌گردد. درست است که نمی‌توان از دسترسی محدود به امکانات برای ساخت فیلم‌هایی...

نگاهی به فیلم قصر شیرین؛ روزی روزگاری جاده [فجر ۹۷]

سیستان و بلوچستان از آن نام‌هایی است که اخیرا زیاد نامش را می‌شنویم اما همچنان غریب است و در پی بی‌مهری مسئولین نفسی برای مردمش نمانده است! صبورترین و ساکت‌ترین...

از زابل تا چابهار: نگاهی به استان فراموش‌ شده‌ای به نام سیستان و بلوچستان