تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
آفتاب در حال طلوع کردن در سیدنی بود که تلفن نورا زنگ خورد و این دختر 20 ساله سعودی که در استرالیا به دنبال پناهندگی بود چنین شنید: «باید بهم...

افزایش شدید مهاجرت و فرار از عربستان سعودی در نتیجه سیاست های شاهزاده بن سلمان