تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
در شمال غرب چین، در استان مسلمان نشین ژین جیانگ، همه مردم محلی که با نام اویغور شناخته می شوند در حال خواندن، نوشتن و آواز خواندن با صدای بلند...

در زندان های موسوم به «مراکز بازآموزی» چین برای مسلمانان اویغور چه می گذرد؟