جدیدترین مطالب دسته:

سرگرمی

اگر چه ژانرهای فرعی بسیار زیادی در ژانر وحشت وجود دارد، یکی از قدیمی ترین و ماندگارترین این ژانرهای فرعی در سال های اخیر، ژانر حمله به خانه بوده است....
۱۰ فیلم به شدت ترسناک با موضوع حمله به خانه که باعث می شوند با چراغ روشن بخوابید

۱۰ فیلم به شدت ترسناک با موضوع حمله به خانه که باعث می شوند با چراغ روشن بخوابید

به رسم همیشه در اینستاگردی روزیاتو نگاهی خواهیم داشت به مهم ترین پست های اینستاگرامی هنرمندان و سلبریتی ها. از جمله مهم ترین خبرهای این هفته میتوان به سفر غیرمنتظره...
اینستاگردی: از سفر پرمخاطره فرشته حسینی به افغانستان تا گلایه های هانیه توسلی

اینستاگردی: از سفر پرمخاطره فرشته حسینی به افغانستان تا گلایه های هانیه توسلی

زمانی که وقت آزاد داریم می توانیم خودمان را با حل معما هم سرگرم کنیم هم مغزمان را فعال نگه داریم. این بار باید اشیاء مشخصی را در سریع ترین...
معما: اشیاء گم شده را پیدا کنید

معما: اشیاء گم شده را پیدا کنید

زیاد نیستند کسانی که می توانند متوجه جزئیات شوند، دقیق و موشکاف باشند و اشتباهاتی که در پیرامون شان وجود دارد را تشخیص دهند. اما بعضی ها تیزبین و ریزبین...
معما: اشتباه تصاویر را پیدا کنید

معما: اشتباه تصاویر را پیدا کنید