جدیدترین مطالب دسته:

سرگرمی

در همه ی تصاویر زیر یک حرف هست که با بقیه تفاوت دارد اما با زیرکی سعی کرده خود را مثل بقیه ی حرف ها جا بزند. گرچه این مسأله...
معما: حرف متفاوت را پیدا کنید

معما: حرف متفاوت را پیدا کنید

معماها نه فقط برای به چالش کشیدن توانایی های ما، بلکه برای سرگرم کردن ما هم هستند. پس اگر از کار طولانی خسته شده اید و احساس می کنید به...
معما: ایموجی متفاوت را پیدا کنید

معما: ایموجی متفاوت را پیدا کنید