جدیدترین مطالب دسته:

سلامت

آقای قدیس دوباره گل کاشته. بر اساس گزارش New York Post، کیانو ریوز بخش اعظم درآمدش از فیلم اول «ماتریکس» را به تحقیقات حوزه ی سرطان اختصاص داده است. بر...
کیانو ریوز ۷۰ درصد درآمدش از فیلم اول «ماتریکس» را به تحقیقات سرطان اهدا کرده بود

کیانو ریوز ۷۰ درصد درآمدش از فیلم اول «ماتریکس» را به تحقیقات سرطان اهدا کرده بود