جدیدترین مطالب دسته:

سلامت

هنگام صحبت در مورد بیماری هایی که حافظه را از بین می برند، دمانس (Dementia) یا زوال عقل و آلزایمر اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند. به طرز غم...
تفاوت آلزایمر با زوال عقل چیست؟

تفاوت آلزایمر با زوال عقل چیست؟