تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
اداره سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل اجرایی برنامه کشوری پیشگیری از خودکشی را تنظیم کرده است. خودکشی در ایران، روند صعودی نداشته اما هشداری برای نسل...

با برنامه کشوری پیشگیری از خودکشی آشنا شویم

شناسايی افكار خودكشی در گروه های پر خطر و در معرض خطر خودكشی