تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
هفته قبل جف بیزوس، مدیرعامل کمپانی آمازون، در نهایت از ماه نوردی که توسط کمپانی هوافضای او در سال های اخیر در خفا روی آن کار کرده بود رونمایی کرد...

رونمایی از مدل مفهومی «جف بیزوس» برای ساخت جوامع خودمحور و خودکفا در فضا