تازه ترین نوشته‌ها - صفحه2
با به چالش کشیدن یک سنت سیاسی چند دهه ای، قدرتمندترین مرد چین خاکستری می شود. در نشست سالانه مجلس قانونگذاری چین، رشته های متعددی از موهای سفید و خاکستری...

جهش خاکستری؛ چرا «شی جین پینگ»، رییس جمهور چین، دیگر موهایش را رنگ نمی کند؟

مقامات رسمی چین دهه هاست که برای نشان دادن وحدت موهای خود را با رنگ مشکی براق رنگ می کنند