تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
بر اساس گزارشی که توسط یک مرکز  معتبر پژوهشی وابسته به دولت چین منتشر شده، چین در دهه های آینده با بحران کاهش «توقف ناپذیر» جمعیت مواجه شده و هر...

دورنمای جمعیت ایران و جهان در چند دهه آینده؛ کاهش شدید تعداد چینی ها در پایان قرن

پیش بینی کاهش جمعیت ایران پس از رسیدن به 92 میلیون نفر در سال 2050