فیلم سینمایی در ژانرهای مختلف قابلیت سرگرم کردن، آموزش و الهام بخشیدن به بیننده را دارد.