آزمون GMAT یکی از معتبرترین ابزارهای سنجش مهارت های فردی و ذهنی متقضیان شرکت در دوره هایی مثل MBA است.

آینده بازار کار فارغ التحصیلان رشته MBA
پنجشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ آینده بازار کار فارغ التحصیلان رشته MBA