آشنایی با کارشناس ارشد توسعه اجتماعی روستایی گرایش مدیریت توسعه

با فرصت های بورسیه رشته توسعه اجتماعی آشنا شویم

آشنایی با کارشناس ارشد توسعه اجتماعی روستایی گرایش مدیریت توسعه

توسعه روستایی (Rural Development) مقوله مهمی در عرصه توسعه پایدار، مدیریت گردشگری و اقتصاد سبز است. یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی در گروه علوم اجتماعی میتوان انتخاب کرد، گرایش توسعه اجتماعی روستایی است. این گرایش یکی از گرایش های ۱۴ گانه است که میتوان در زیر گروه علوم اجتماعی ادامه تحصیل داد. دیگر گرایش های علوم اجتماعی را در فهرست زیر مشاهده می کنید که برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این گرایش ها به سرویس دانشگاهی روزیاتو مراجعه کنید. توجه داشته باشید که تحصیل در حوزه مدیریت شهری و روستایی در برخی از کشورهای جهان در مقطع ارشد و دکترا ارائه می شود که میتوان برای آن بورس تحصیلی هم دریافت کرد.

 1. مردم شناسی
 2. جمعیت شناسی
 3. جامعه شناسی انقلاب اسلامی
 4. پژوهش علوم اجتماعی
 5. برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 6. مطالعات فرهنگی
 7. مدیریت خدمات اجتماعی
 8. مدیریت راهبردی فرهنگ
 9. مطالعات جوانان
 10. برنامه ریزی توسعه منطقه ای
 11. گردشگری مذهبی
 12. برنامه ریزی گردشگری
 13. دانش اجتماعی مسلمان
 14. فلسفه علوم اجتماعی

اگر شما دانشجوی گرامی خواستار تحصیل در این گرایش ها در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور هستید و با پرسشی روبرو شدید، سوالات خود را به صورت اینترنتی در اختیار کارشناسان ما قرار دهید. در گزارش امروز با ما همراه باشید.

۳ کتاب خوب برای دانشجویان رشته مدیریت توسعه روستایی: کتاب توسعه روستایی، مدیریت روستایی و تحولات در روستاها

کتاب حقوق و قوانین روستایی در ایران . نشر وزارت کشور

سوالات متداول برای علاقمندان به تحصیل در رشته توسعه اجتماعی روستایی

 • آیا قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا گرایش های علوم اجتماعی در ایران را دارید؟
 • آیا از فرصت های بورسیه ۲۰۱۸ دانشگاه های آسیا و اروپا در گرایش های علوم اجتماعی آشنایید؟
 • آیا با ضرایب و درصدهای قبولی و تراز پذیرفته شدگان این گرایش در آزمون های سال قبل آشنایی دارید؟
 • آیا به عنوان فارغ التحصیل رشته های فنی و مهندسی قصد تحصیل در گرایش توسعه روستایی را دارید؟
 • آیا به عنوان دانش اموخته رشته های علوم انسانی قصد تحصیل در رشته توسعه روستایی را دارید؟
 • آیا با فرصت های کارآموزی دانشجویان این رشته در موزه های کشور آشناییت دارید؟
 • آیا قصد ادامه تحصیل در این رشته در مقطع دکترا داخل کشور دارید؟
 • آیا میخواهید با فرصت های بورسیه تحصیلی دانشگاه های جهان در حوزه ایران استفاده کنید؟
 • آیا قصد ادامه تحصیل در رشته دکترا توسعه روستایی در دانشگاه های آمریکای شمالی دارید؟
 • آیا با منابع و کتاب های به روز این رشته در داخل و خارج از کشور آشنا هستید؟

تعریف رشته کارشناسی ارشد توسعه روستایی

دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی با دو گرایش مدیریت توسعه و توسعه اجتماعی در راستای تکمیل اموزش دانش اموختگان مقطع کارشناسی و جهت تعمیق دانش و پژوهش در حوزه توسعه روستایی و ارتقا سطح تخصصی کارشناسی و محققان این حوزه دایر شده است.

کتاب توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران نوشته غلامرضا غفاری و مصطفی ازکیا

طول دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی

طول دوره ۲ سال ونیم است. واحدهای هر نیم سال حداقل ۹ واحد است و دروس به صورت ترمی واحدی ارائه می شود. هر واحد درس نظری معادل ۱۶ ساعت و هر واحد دروس عملی معادل ۳۲ ساعت است.

 • دروس مشترک ۱۶ واحد
 • دروس تخصصی ۸ واحد
 • دروس اختیاری ۴ واحد
 • رساله ۴ واحد

مواد آزمون کارشناسی ارشد توسعه روستایی

 • زبان تخصصی ضریب ۲
 • روش تحقیق ضریب ۲
 • نظریه های جامعه شناسی ضریب ۲
 • حوزه های توسعه روستایی ضریب ۳

فهرست دروس جبرانی

 • جامعه شناسی توسعه
 • جامعه شناسی روستایی
 • روش تحقیق
 • نظریه های جامعه شناسی ۲

فهرست دروس مشترک

 • برنامه ریزی توسعه روستایی
 • توسعه اقتصادی
 • تحلیل تحولات جامعه روستایی ایران
 • دیدگاه های اجتماعی معاصر
 • روش های تحقیق در توسعه روستایی
 • روش های پیشرفته آماری
 • دیدگاه ها و نظریات توسعه

فهرست دروس تخصصی

 • توسعه اجتماعی
 • رفاه و تامین اجتماعی در جامعه روستایی
 • تا برابری اجتماعی و توسعه
 • سمینار

سرفصل درس برنامه ریزی توسعه انسانی

 • اصول برنامه ریزی
 • انواع برنامه ریزی
 • برنامه ریزی تعاملی
 • برنامه ریزی توسعه روستایی و اهداف بنیادین
 • نقش دولت در برنامه ریزی توسعه روستایی و پیش نیازها
 • رهیافت های گوناگون برنامه ریزی توسعه روستایی
 • رشد کشاورزی
 • برنامه ریزی جامع
 • برنامه ریزی همبسته
 • قطب های رشد
 • برنامه ریری آمایش سرزمین
 • برنامه ریزی چند سطحی
 • برنامه ریزی های توسعه روستایی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

سرفصل درس توسعه اقتصادی

 • مفاهیم
 • جهان رو به توسعه و کشورهای غنی و فقیر
 • آغاز رشد اقتصادی مردن
 • نگاهی به تاریخ استعمار و استقلال
 • موانع
 • توسعه اقتصادی و رفاه انسانی
 • رشد اقتصادی و رفاه انسانی
 • توزیع مجدد همراه با رشد
 • رشد عدالت
 • توسعه اقتصاد و منابع انسانی
 • جمعیت و توسعه
 • نقش نیروی کار در توسعه اقتصادی
 • نقش اموزش در توسعه اقتصادی
 • آثار بهداشت به توسعه اقتصادی

سرفصل درس تحلیل تحولات جامعه روستایی ایران

 • پیشینه تاریخی
 • نظریه ساختار کشاورزی ر ایران
 • نظریه ساختار بروکراتیک در ایران
 • نظریه ساختار نیمه کشاورزی یا شبه فئودالی در ایران
 • نظریه نظام آسایی
 • جمع بندی
 • تحولات نظام ارضی و ویژگی های بزرگ مالکی در ایران
 • برنامه اصلاحات ارضی
 • گسترش بهره برداری خانوادگی
 • شرکت های کشت و صنعت
 • نظام تعاونی های تولید کشاورزی
 • مراکز خدمات روستایی

سرفصل دیدگاه های اجتماعی معاصر

 • مدرنیته و جامعه شناسی
 • کلاسیک های جامعه شناسی
 • پیامده های مدرنیته
 • جهان رها شده
 • پروژه ناتمام مدرنیته

سرفصل درس روش های تحقیق در توسعه روستایی

 • ابزارها و روش های مشارکتی توسعه روستایی
 • ارزیابی اجتماعی تدوین طرح
 • ارزیابی سریع روستایی
 • ارزیابی مشارکتی روستایی
 • ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی
 • شاخص شناسی و روش های سنجش توسعه روستایی
 • حوزه های مختلف و ابعاد روستایی مرتبط با توسعه
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • نفش فناوری اطلاعات در توسعه روستایی

سرفصل درس روش های پیشرفته آماری

 • مفاهیم و متغیرها
 • مقیاس اندازه گیری
 • روش های نمونه گیری
 • آزمون های آماری در سطوح سنجش
 • رگرسیون چند متغیره
 • رگرسیون لجستیک
 • تحلیل عاملی

سرفصل درس دیدگاه ها و نظرات توسعه

 • مفاهیم
 • دیدگاه جامعه شناسان کلاسیک و گذار تاریخی جوامع
 • دیدگاه نوسازی
 • دیدگاه وابستگی
 • دیدگاه نظام جهانی
 • جهانی شدن توسعه

سرفصل درس نظریات توسعه روستایی

 • تحول راهبردهای توسعه روستایی
 • دیدگاه نوسازی وتوسعه روستایی
 • انتقال فناوری
 • توزیع مجدد و نیازهای اسیاسی
 • تعدیل ساختاری
 • باز اندیشی در توسعه روستایی و نظریه های معاصر توسعه روستایی
 • توسعه پایدار روستایی

سرفصل درس توسعه اجتماعی

 • تببین مفاهیم و رویکردها و نگاه گذشته به توسعه
 • توسعه اجتماعی
 • شاخص های توسعه اجتماعی و توسعه انسانی
 • سرمایه اجتماعی
 • دیدگاه ها و نظرات توسعه اجتماعی
 • بررسی توسعه اجتماعی در ایران و چالش ها
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اجتماعی

سرفصل درس رفاه و تامین اجتماعی در توسعه روستایی

 • تعریف سیاست گذاری اجتماعی و تاریخچه
 • ابعاد و شاخص های رفاه اجتماعی
 • اندیشه ها و مفایم در سیاست گذاری اجتماعی
 • نظام رفاهی و چرایی و و چهار نظریه ابتدایی رفاه اجتماعی
 • تاریخچه تحولات برنامه هاری رفاهی
 • توزیع منابع رفاهی
 • شاخص های کیفیت زندگی
 • ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران
 • صندوق های بیمه روستای
 • آسیب شناسی نظام رفاهی در ایران.

سرفصل درس نابراری اجتماعی و توسعه

 • تعاریف
 • طبقات اجتماعی در ایران
 • نظام های تاریخی و شیوه های تولید
 • طرح نظریه و مقررات توسعه
 • فقرو عدالت و توسعه در ایران
 • سیاست های تعدل ساختاری و توسعه در ایران
 • طبقه متوسط و توسعه

سرفصل درس مشکلات جامعه روستایی در ایران

 • مشکلات و موانع صنعتی کردن روستاها
 • بررسی علل عدم موفقیت برنامه های اصلاحات ارضی در ایران
 • بررسی علل ناکامی تعاونی های روستایی در چهار دهه اخیر
 • بررسی مهاجرتت های روستایی در چهار دهه اخیر
 • مساله مشارکت روستاییان و توانمندسازی انان
 • تحولات مربوط به سبک زندگی در جامعه روستایی
 • مسایل مربوط به اشتغال و بیکاری جوانان در جوامع روستایی
 • مشکلات مربوط به اقشار و خانواده های کم درامد

سرفصل درس مدیریت روستایی در ایران

 • تعریف مدیریت روستایی
 • سازمان و تشکیلات مدیریت روستایی
 • قانون کدخدایی در مصوبه مجلس دوره اول در سال ۱۳۲۵
 • اولین برنامه عمران روستایی کشور در سال ۱۳۱۶
 • مدیریت روستایی بعد از جنگ جهانی دوم
 • مدیریت روستایی بعد از اصلاحات ارضی

سرفصل درس مدیریت و ارزیابی پروژه های اقتصادی

 • اصول مدیریت و کنترا پروژه ها
 • معرفی روش های برنامه ریزی شبکه
 • ترسیم شبکه پروژه
 • محاسبات مربوطه به زمان پروژه
 • محاسبات مربوط به منابع پروژه
 • محاسبات مربوطه به هزینه های پروژه
 • آشنایی با MS PROJECT

سرفصل درس ارزیابی اجتماعی پروژه های توسعه روستایی

 • تعریف مفهوم ارزیابی اجتماعی
 • ارزیابی انطباق پروژه ها با نیازهای جامعه روستایی
 • رویکردهای ارزیابی تاثیر پروژه
 • مکاتب و نظریه های ارزیابی پدیده ای اجتماعی
 • ابزارها و دانش های ارزیابی
 • ارزیابی تاثیر پروژه و شرایط اضطراری
 • ارزیابی تاثیر در سازمان ها
 • طرح ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه ها در نواحی روستایی
 • ارزیابی روش های اجرا در پروژه های توسعه روستایی

سرفصل درس تجربه های توسعه روستایی در کشورهای دیگر

 • تعریف توسعه کشاورزی
 • مراحل صنعتی شدن
 • فاصله گرفتن شهر از روستا و نتایج آن
 • اولویت های توسعه روستایی
 • دولت و توسعه روستایی
 • مشارکت و توسعه روستایی
 • وضعیت ها و چالش های مربوط به فقر روستایی
 • برنامه ریزی های روستایی و توسعه روستایی
 • استراتژی های توسعه روستایی در کشورهای مختلف
 • بررسی روند و تحولات توسعه روستایی در کشورهای فرانسه و انگلیس و آمریکا

سرفصل درس تحولات جمعیتی و توسعه

 • فضای مفهومی موضوع
 • دیدگاه های مربوط به توسعه و جمعیت
 • توسعه و باروری در ایران
 • بهداشت و مرگ و میر در نواحی روستایی
 • توسعه و تحولات نهاد خانواده در ایران
 • مهاجرت های روستایی در ایران
 • پیامدهای مهاجرت
 • بحران اجتماعی و اقتصادی
 • تحلیل برنامه ها و سیاست های جمعیتی توسعه در ایران
 • رشد جمعیت و آینده

سرفصل درس اقتصاد کشاورزی

 • اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران
 • رفتار مصرف کننده و تقاضا برای محصولات کشاورزی
 • مطلبویت اساس تقاضا
 • انتخاب مصرف کننده
 • تصمیم گیری تولید کننده
 • روابط فیزیکی
 • روابط ارزشی
 • تصمیم گیری تولید کننده
 • توابع دو متغیره
 • روابط تولید-تولید

سرفصل درس مردم شناسی ایلات و عشایر

 • تعریف جمعیت کوچ نشین
 • تفاوت های بین جامعه کوچ گر
 • ریشه های تاریخی عشایر ایران
 • نظام عشایری در کنار نظام کشاورزی و شهرنشینی در طول تاریخ
 • سازمان ایلی عشایر
 • سلسله مراتب اجتماعی و اقتصادی
 • رابطه دولت و عشایر
 • بررسی ایلات عمده ایران
 • فروپاشی ساختار ایلی از سال ۱۳۴۰

دانشجویان گرامی اگر خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا علوم اجتماعی هستید، از فرصت های تحصیلی با بورس در دانشگاههای مختلف دنیا در حوزه علوم اجتماعی استفاده کنید.

توسعه روستایی

فرصت تحصیلی در رشته توسعه روستایی و شهری در دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه معتبر هلسینکی فنلاند

فرصت تحصیل کارشناسی ارشد و دکترا مدیریت توسعه شهری و روستایی در دانشگاه کلتک

دانشگاه برلین یکی از مقصدهای تحصیلی خوب برای تحصیل در رشته علوم اجتماعی به زبان انگلیسی در قاره سبز است

 • برای تحصیل در گرایش های علوم اجتماعی (social STUDIES) در دانشگاه های آمریکای شمالی، در اختیار داشتن GRE با نمره VERBAL ۱۶۰ به بالا از ۱۷۰ الزامی است.
 • اگر قصد تحصیل در خارج از کشور در حوزه علوم اجتماعی را دارید، حتما حداقل ۱ مقاله در ژورنال های ISI منتشر کنید.
 • بهترین راه برای آشنایی با اساتید بین المللی حوزه علوم اجتماعی، شرکت در کنفرانس های بین المللی این رشته است. اطلاعات بیشتر را در این سایت مشاهده کنید.
 • ۵۸ رشته در گرایش های علوم اجتماعی به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی نروژ را در این لینک بررس یکنید.
 • فرصت های تحصیلی ارشد و دکترا مدیریت شهری و روستایی در دانشگاه های آمریکا نیاز به جی آر ایی دارد.
 • تحصیل در مقطع دکترا در گرایش های مختلف علوم اجتماعی در سوئد و نروژ برای ایرانیان رایگان است.

۲ نظر

ورود

 • مژده . غلامعلی نژاد آذر ۱۲, ۱۳۹۸

  با سلام و احترام. مطالب خیلی عالی بود اما کافی نبود! من به دنبال سر فصل دروس رشته توسعه اجتماعی-روستایی از گرایش های رشته جامعه شناسی مقطع دکترا هستم.ممنون میشم اگه پاسخ بفرمایید.

  • علی زمانی آذر ۱۳, ۱۳۹۸

   ممنون
   مشاوره علمی ارائه نمیکنیم. اما مطالب جدیدی درباره معرفی رشته ها به دلیل استقبال عزیزان، بزودی در روزیاتو همچون روال قبل منتشر خواهیم کرد