آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت استراتژیک

سرفصل و منابع و فرصت های تحصیلی خارج از کشور مدیریت ورزشی

آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت استراتژیک

 مدیریت ورزشی در سطح کلان و راهبردی، نیاز امروز صنعت ورزش در ایران و اقصی نقاط جهان است. در روزگاری که همه چیز حرفه ای و استاندارد سازی شده است، ورزش و تربیت بدنی نیز نیاز به متخصصان و تئوریسین های خلاق و آگاه دارد تا بتوانند مدیریت موثری بر سازمان ها و باشگاه های خصوصی و دولتی در امر ورزش اعمال کنند.

نگاه استراتژیک به ورزش، سال به سال در عصر مدرن، اهمیت بیشتری پیدا می کند چرا که ورزش به عنوان ابزار تبلیغاتی در اختیار صنایع، در توسعه برندینگ آن ها اهمیت فراوان دارد. پس ورزش قرن ۲۱ نیازمند مدیران ورزشی با نگاه راهبردی است. این رشته مدیریت ورزشی، تلاش دارد تا منابع انسانی مورد نیاز مدیریت راهبردی در ورزش را تربیت کند که ایران عزیز به آن نیاز وافر دارد.

تحصیل در رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی یکی از راهکارهای خوب برای حضور فعالانه در عرصه مدیریت ورزشی ایران است که با خلا مدیران کارآمد و متخصص روبروست. هم چنین اگر قصد مهاجرت دارید، اخذ مدارک صلاحیت حرفه  ای در حوزه  ورزش میتواند فرصت های اشتغال خوبی را به عنوان مهاجر تخصصی (skilled workers) برایتان فراهم کند.

در گرو علوم انسانی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، یکی از رشته هایی که در مجموعه علوم اجتماعی میتوان انتخاب کرد ، رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن ورزشی است . جزییات بیشتر در مورد گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی و مدیریت اماکن ورزشی  و مدیریت اوقات فراغت را در لینک های مربوطه مشاهده کنید.

مدیریت ورزشی

کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی نوشته دکتر مهرزاد حمیدی

کتاب پرسشنامه های کاربردی مدیریت بازاریابی ورزشی و کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی نوشته دکتر حمید قاسمی

کتاب مدیریت سازمان های ورزشی نوشته دکتر سید نصر الله سجادی

کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی المپیک نوشته دکتر رحیم رمضانی

کتاب مدیریت سازمان های ورزشی و مدیریت بازاریابی ورزشی

مدیریت ورزشی

کتاب مدیریت باشگاه ورزشی نوشته دکتر رحیم رمضانی نژاد استاد دانشگاه گیلان

هدف رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی

رشته مدیریت ورزشی شامل مجموعه یافته های علمی در حوزه مدیریت و سازمان است. در این رشته دانشجویان پس از فرا گرفتن دانش مدیریت و کسب تجارب مدیریت، متخصصین ارزنده ای خواهند شد که میتوانند نقش مهمی در اداره امور سازمان های ورزشی ایفا کنند.

هدف از این دوره، تربیت مدیران و کارشناسان ماهر برای اداره امور سازمان ها و نهادهای ورزشی کشور است.و هدف دیگر این دوره، آموزش و تربیت متخصصینی است که با ادامه تحصیل در دوره دکتری موجب تقویت کادر هیات علمی در سطح دانشگاه ها می شوند.

طول دوره رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی

طول دوره کارشناسی ارشد ۲ سال است و هر واحد نظری ۱۶ ساعت و برای هر واحد عملی ۳۲ ساعت در نظر گرفته شده است.

 • دروس پایه: ۶ واحد
 • دروس تخصصی: ۱۴ واحد
 • دروس انتخابی: ۶ واحد
 • رساله ۶ واحد

توانایی عمومی دانش اموختگان رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی

 • تدریس دروس مدیریت ورزشی در دوره های کاردانی و کارشناسی رشته های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • تدریس در کارگاه های آموزشی ویژه مدیران سازمان های ورزشی
 • اداره امور و کارشناسی سازمان های ورزشی دولتی و خصوصی
 • اداره امور کانون ها و باشگاه های ورزشی

فهرست دروس گرایش های رشته مدیریت ورزشی

 • روش تحقیق در مدیریت ورزشی
 • تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش
 • اصول و مبانی مدیریت

سرفصل درس روش تحقیق در مدیریت ورزشی

 • مقدمات تحقیق
 • فرآیند پژوهش در مدیریت ورزشی
 • طرح های تجربی در مدیریت ورزشی
 • اندازه گیری متغیرها
 • روش های گردآوری داده ها
 • روش های نمونه گیری در تحقیقات مدیریت ورزشی
 • تحلیل و تفسیر داده ها
 • تهیه و تدیون گزارش پژوهش در مدیریت ورزشی
 • انتشار نتایج پژوهش در مجلات و همایش های علمی

منبع: کتاب اصول روش تحقیق کیفی و نظریه مبنایی- رویه ها و روش ها – ترجمه بیوک محمدی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۵

سرفصل درس تحلیل آماری و کاربردی نرم افزارهای ورزشی

 • مقدمات آمار و تحلیل آماری
 • آشنایی با مفاهیم اندازه گیری
 • آشنایی با طبقه بندی داده ها
 • نمایش داده ها
 • اندازه گیری شاخص های پیشرفت
 • اندازه گیری تغییرات پیشرفت
 • اندازه گیری پیشرفت نسبی
 • اندازه گیری روابط
 • آشنایی با آمار استنباطی
 • انتخاب آزمون آماری مناسب
 • آشنایی با نحوه کاربرد نرم افزار SPSS

منبع: کتاب آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی – نوشته لویس کوهن – ترجمه علی دلاور- دانشگاه علامه ۱۳۸۰

سرفصل درس اصول و مبانی مدیریت

 • تعاریف
 • سیر تاریخی مدیریت و آشنایی اجمالی با تئوری های مدیریت
 • آشنایی با مفهوم مدیریت
 • آشنایی با مفهوم سازمان
 • سیستم های مدیریت در ورزش
 • آشنایی با مفهوم برنامه ریزی
 • آشنایی با مفهوم سازماندهی
 • آشنایی با مفهوم برنامه ریزی هدایت و رهبری
 • آشنایی با مفهوم برنامه ریزی انگیزشی
 • آشنایی با مفهوم برنامه ریزی ارتباطات
 • نظارت و کنترل در مدیریت ورزشی

منابع: کتاب اصول و مبانی مدیریت= نوشته دکتر عبدالله جاسبی- نشر دانشگاه آزاد اسلامی

کتاب اصول مدیریت – نوشته دکتر علی رضاییان- نشر سازمان سمت ۱۳۷۴

سرفصل دروس تخصصی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

 • مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی
 • سمینار
 • برنامه ریزی راهبردی
 • نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی
 • مدیریت بازاریابی در ورزش
 • مدیریت مالی و اداری در ورزش
 • نظریه های سازمان و مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی در ورزش
 • کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش
 • یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش
 • مدیریت فناوری اطلاعات در ورزش
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

سرفصل درس مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی

 • تعاریف مبانی عملکرد و مدیریت در سازمان های ورزشی
 • فرآیند مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی
 • برنامه ریزی و اندازه گیری عملکرد
 • رتبه بندی عملکرد
 • آموزش و ارزیابی مدیریت عملکرد
 • کاربرد کارت امتیازی متوازن در سازمان ورزشی
 • آشنایی با کاربرد مدل های مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی
 • کسب مهارت در اعمال مدیریت عملکرد در تیم ها و سازمان های ورزشی

سرفصل درس سمینار در مدیریت استراتژیک

 • ارائه کنفرانس و بحث و تبادل نظر در زمینه آخرین روش های مدیریت راهبردی
 • بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی تدوین گزارش های پژوهش های علمی در مدیریت راهبردی
 • بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی تدوین برنامه های استراتژیک در سازمان های ورزشی
 • تقد و بررسی طرح ها و پایان نامه های انجام شده در خصوص مدیریت راهبردی در ورزش
 • آشنایی با اخرین تکنیک های تدوین برنامه راهبردی
 • کسب توانایی نقد برنامه های استراتژیک سازمان های ورزشی

سرفصل درس برنامه ریزی استراتژیک

 • مبانی و مکاتب مدیریت استراتژیک
 • فرآیند مدیریت استراتژیک
 • فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های ورزشی
 • مدل های برنامه ریزی استراتژیک
 • انواع استراتژی های سازمانی
 • موانع اجرای استراتژی ها در سازمان های ورزشی
 • از استراتژی تا عمل

سرفصل درس نظارت و ارزیابی در سازمان های ورزشی

 • مبانی نظارت و ارزیابی
 • جایگاه و اهمیت ارزیابی و نظارت در سازمان
 • فرآیند ارزیابی در سازمان های ورزشی
 • روش های ارزیابی و نحوه اجرای آنها در سازمان های ورزشی
 • آشنایی با شاخص ها و استانداردهای سازمان های ورزشی
 • ارزیابی پیش نگر
 • ارزیابی ۳۶۰ درجه
 • مرتبط ساختن پاداش با عملکرد در سازمان های ورزشی
 • نحوه ارزیابی بهره وری امکانات و تجهیزات ورزشی
 • شیوه های ارزشیابی منابع انسانی در سازمان های ورزشی

سرفصل درس  مدیریت بازاریابی در ورزش

 • مفاهیم و تعاریف بازاریابی در ورزش
 • تحقیقات بازاریابی و ایجاد طرح بازاریابی ورزشی
 • آمیخته بازاریابی در ورزش و عوامل موثر بر آن
 • شیوه های درامد زایی در ورزش
 • تکنیک های قیمت گذاری مخصولات و خدمات ورزشی
 • تبلیغات در ورزش
 • بازاریابی در باشگاه ها و لیگ های ورزشی
 • بازاریابی توریسم ورزشی

سرفصل درس مدیریت منابع انسانی در ورزش

 • مدیریت استراتژی منابع انسانی در سازمان های ورزشی
 • ویژگی های خاص سازمان های ورزشی از دیدگاه منابع انسانی
 • جذب کارکنان در یک سازمان ورزشی
 • جذب و توانمند سازی داوطلبان
 • آموزش و توسعه منابع انسانی
 • نقش عدالت سازمانی در بهره وری منابع انسانی
 • مدیریت تنوع در سازمان های ورزشی
 • ارزشیابی منابع انسانی

سرفصل درس مدیریت کیفیت در ورزش

 • مفاهیم اصلی کیفیت در ورزش
 • اصول مدیریت کیفیت در بخش خدمات
 • مشتری مداری و رضایت مشتری در سازمان های ورزشی
 • تاریخچه مدل های کیفیت
 • آشنایی با مدل های کیفیت و کاربرد آنها در سازمان های ورزشی
 • کاربرد مدل های کیفیت در سازمان های ورزشی
 • گسترش عملکرد کیفیت

سرفصل درس یادگیری سازمانی و مدیریت ورزشی

 • مبانی مدیریت دانایی و مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات
 • طبقه بندی دانش در سازمان
 • اهمیت تفکر و نگرش سیستمی در سازمان های ورزشی
 • آشنایی با مدل های مدیریت دانش در سازمان های ورزشی
 • راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های ورزشی
 • موانع تسری دانش در سازمان های ورزشی
 • کاربرد مدیریت دانش در سازمان های ورزشی

سرفصل درس مدیریت فناوری اطلاعات در ورزش

 • مبانی مدیریت اطلاعات در ورزش
 • اهمیت اطلاعات و مدیریت فناوری های اطلاعات
 • نظام های راهبردی اطلاعات ورزشی
 • فناوری اطلاعات و تصمیم گیری در سازمان
 • الگوهای فردی و سازمانی تصمیم گیری
 • آشنایی با نرم افزارهای مدیریت اطلاعات و کاربرد آنها در سازمان های ورزشی
 • هوض مصنوعی و سیستم های تصمیم گیر هوشمند در ورزش
 • آشنایی با نرم افزارهای آنالیز در تیم ها و رشته های ورزشی

سرفصل درس مدیریت رفتار سازمانی

 • تئوری های رهبری
 • مهارت های رهبری
 • انگیزش و رفتار
 • تنش زدایی در مدیریت
 • نیروی انسانی و عامل استراتژیک
 • نقش مدیر در مدیریت کار و عملکرد
 • اثربخشی و ابعاد آن
 • انگیزش در رفتار سازمانی
 • تشخیص محیط

سرفصل درس مدیریت روابط عمومی ورزشی

 • مبانی ارتباطات فردی
 • درک روابط عمومی
 • نحوه کار با رسانه های دیداری
 • نحوه تولید مواد تبلیغاتی
 • نحوه طراحی و ایجاد سایت
 • نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش در جهان
 • روابط بین المللی در ورزش
 • آشنایی با سازمان ها و فدراسیون های بین المللی
 • آشنایی با مقررات و قوانین بین المللی
 • آشنایی با قوانین و مقررات رسانه های گروهی و مطبوعات ورزشی در کشور

سرفصل درس حقوق ورزشی و حقوق رسانه ها

 • مفاهیم و تعاریف
 • سیر آزادی و سانسور مطبوعات
 • وضع حقوقی تاسیس و اداره ارتباطات جمعی
 • خبرگزاری ها
 • رادیو و تلویزیون
 • وضع حقوقی حرفه روزنامه نگاری
 • حق مالکیت معنوی اثر

سرفصل درس آیین نگارش زبان فارسی

 • آشنایی با زبان معیار
 • گونه های زبان
 • آشنایی با زبان مصطلح
 • اعلام و تلفط صحبح آن
 • غلط های مجاز و غیر مجاز
 • سره گویی و امکان تحقق کامل
 • اصطلاحات واژگان محلی
 • استفاده از ترجمه
 • اعلام خارجی و وقاعد نظار
 • گونه های زبانی
 • زبان محاوره و جایگاه آن در زبان معیار
 • زبان ادبی و کاربرد آن

سرفصل درس نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی

 • کلیات نظریه های ارتباط جمعی
 • سیر پیشرفت نظریه های ارتباط جمعی
 • اهمیت مطالعات ارتباطی انتقادی در دنیای امروز
 • سیری در نخستین مطالعات ارتباطی غیر منظم در کشورهای غربی
 • مطالعات ارتباطی تجربی و انتقادی
 • ارتباط جمعی در اسلام
 • مبانی ارتباط جمعی در ورزش

سرفصل درس جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی

 • مقدمه پیرامون پیام
 • شیوه های مختلف ترغیب و اقناع
 • انواع تبلیغ
 • انواع تبلیغات ورزشی
 • روش های عملی و تجربی تبلیغ
 • روانشناسی پیام های تبلیغاتی
 • کاربرد و هدف تبلیغ
 • امکانات و محدودیت های تبلیغ
 • تاثیر تبلیغ بر مخاطبان
 • افکار عمومی در تبلیغ

سرفصل درس مدیریت رسانه و تبلیغات ورزشی

 • چرا به تبلیغات نیاز داریم
 • تاریخچه تبلیغات بازرگانی
 • تبلیغات بازرگانی در جهان امروز
 • اهداف تبلیغات بازرگانی و آگاه کردن
 • در مورد مصرف کننده احتمالی و هدف و رفتار مصرف و مکانیسم های موثر
 • متقاعد سازی یعنی چی؟
 • تبیعت تبلیغاتی در یک شرکت از مدل مدیریتی
 • چگونگی بودجه تبلیغاتی یک کالا
 • طیف عملیات پیشبرد فروش یا امیخته پیشبرد promotional mix
 • آمیخته پیشبرد.

سرفصل درس مدیریت بازاریابی در ورزش

 • مفاهیم و تعاریف بازاریابی در ورزش
 • تحقیقات بازاریابی و ایجاد طرح بازاریابی ورزشی
 • آمیخته بازاریابی در ورزش و عوامل موثر بر آن
 • شیوه های درآمد زایی در ورزش
 • تکنیک های قیمت گذاری محصولات و خدمات ورزشی
 • تبلیغات در ورزش
 • بازاریابی در باشگاه و لیگ های ورزشی
 • بازاریابی توریسم ورزشی

پاسخ به سوالات متداول درباره رشته کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی ورزش

 • آیا میدانید دانش اموختگان این رشته اکنون در چه سازمان ها و باشگاه های مشغول به کار هستند؟
 • آیا تراز قبولی پذیرفته شدگان این رشته در آزمون های اخیر را میدانید؟
 • آیا میدانید چگونه میتوان نمره بالایی در مفاد آزمون این رشته بدست آورد؟
 • آیا می دانید با تحصیل در این رشته، چه مجموعه های حقوقی خصوصی داخلی جویای دانش اموختگان هستند؟
 • آیا میدانید دانش اموختگان این رشته در مقطع دکترای خارج از کشور میتوانند رایگان مشغول به تحصیل شوند؟
 • آیا میدانید امکان کارآموزی دانشجویان این رشته در باشگاه های ورزشی داخل وجود دارد؟
 • آیا میدانید برخی از باشگاه های بزرگ ورزشی جهان، بورس تحصیلی به دانشجویان و دانش اموختگان این رشته می دهند؟
 • آیا قصد دارید در زمینه سرفصل های این رشته تحصیلی ، مقاله کلاسی بنویسید؟
 • آیا به دنبال منابع علمی اکادمیک برای تالیف پایان نامه در این رشته و گرایش های مرتبط هستید؟
 • آیا به دنبال کتاب ها و منابع فارسی /انگلیسی زبان در این رشته می گردید؟
 • آیا میخواهید با دانش اموختگان این رشته در ارتباط باشید؟

دانشجوی گرامی به موارد زیر توجه کنید:‌

 • تحصیل در گرایش های مختلف علوم مدیریت ورزشی (SPORT MANAGEMENT) در مقطع دکترا، با بورس تحصیلی در دانشگاه های سنگاپور، سوئد، اقیانوسیه و آمریکای شمالی امکان پذیر و رایگان خواهد بود.
 • تحصیل در کلیه گرایش های  علوم تربیت بدنی و مدیریت ورزشی در نروژ ۲۰۲۱ رایگان است.
 • تحصیل در کلیه گرایش های علوم تربیت بدنی در مقطع دکترا در سوئد ۲۰۲۱ رایگان است.
 • تحصیل در کلیه گرایش های علوم  تربیت بدنی در مقطع دکترا در آمریکا و کانادا رایگان با بورس تحصیلی است.
 • اگر خواهان تحصیل در مقطع کارشناسی تا دکترا رشته علوم تربیت بدنی (PHYSICAL EDUCATION) هستید، فهرست ۱۵۹ موسسه و دانشگاه سراسر جهان را که فرصت تحصیلی در این رشته را فرام کرده اند را در نظر داشته باشید.
 • بورسیه Singa برای دانشجویان دکترا علاقمند به تحصیل در گرایش های مختلف علوم ورزشی و تربیت بدنی در ۳ دانشگاه برتر سنگاپور را اینجا مشاهده کنید.
 • تحصیل در رشته تغذیه ورزشی در دانشگاه های آمریکا نیازمند مدرک GRE-GMAT است. برای ثبت نام در آزمون دریافت این مدرک به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.

از فرصت های تحصیلی ارزان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مدیریت ورزشی و علوم تربیت بدنی در دانشگاه های اسپانیا استفاده کنید که فرصت کارآموزی در باشگاه های رئال مادرید و بارسلونا را در اختیار شما قرار می دهد

مطالب مرتبط
بدون نظر

ورود