نام نماد کلیه شرکت‌های بورسی، فرابورسی و عرضه اولیه بازار سرمایه

نام نماد کلیه شرکت‌های بورسی، فرابورسی و عرضه اولیه بازار سرمایه

نام نماد سهام پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس (پایه، بازار اول و دوم) و نام نمادهای عرضه اولیه را در این گفتار ارائه کردیم. اگر با سوالی روبرو شدید،‌ مراتب را از طریق بخش کامنت به اشتراک بگذارید.

برای اطلاع از قیمت و نام سهامدار عمده و میزان خرید و فروش سهامداران هر نماد به سامانه tsetmc.com مراجعه کرده و صورت های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده و گزارش مجامع هر نماد را در codal.ir دنبال کنید. سعی کنید سهام جا مانده از رشد از گروه های پیشرو بازار در ایران عصر ۱۴۰۰ انتخاب کنید و در پرتفو بلند مدتی قرار دهید. در بورس، آنچه مهم تر از پول و تحلیل شما است، صبر شما است.

اگر سهام عدالت دارید، تا اسفند ۱۴۰۰ شمسی سهامداری کنید. خرید صندوق های ETF پالایشی، بانکی و خودرویی و فلزی در هر زمان در بورس عرضه شد، توصیه می شود.

نام نماد های بورس و فرابورس ایران
منحنی شاخص کل بورس ایران، روند صعودی را نشان می دهد

نام نماد گروه رایانه و فعالیت های وابسته

 • نام نماد شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی : مفاخر
 • نام نماد شرکت آسان پرداخت پرشین: آپ
 • نام نماد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان: رتاپ
 • نام نماد شرکت رایان هم افزار: رافزا
 • نام نماد شرکت ایران ارقام: مرقام
 • نام نماد شرکت خدمات انفورماتیک ایران: رانفور
 • نام نماد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش: تاپکیش
 • نام نماد شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش: سپ
 • نام نماد شرکت به پرداخت ملت: پرداخت
 • نام نماد شرکت افرانت: افرا
 • نام نماد شرکت همکاران سیستم: سیستم
 • نام نماد شرکت کارت اعتباری ایران کیش: رکیش
 • نام نماد شرکت داده پردازی ایران: مداران
 • نام نماد گروه فن آوا: فن آوا

نمادهای گروه محصولات کانی غیر فلزی

 • نام نماد کارخانجات تولیدی شیشه رازی: کرازی
 • نام نماد شرکت فرآورده های سیمان شرق: کفرآور
 • نام نماد شرکت شیشه همدان: کهمدا
 • نام نماد شرکت پارس سرام: کسرام
 • نام نماد شرکت سرامیک صنعتی اردکان: کسرا
 • نام نماد شرکت تولیدی و خدمات نسوز توکا: کتوکا
 • نام نماد شرکت شیشه و گاز: کگاز
 • نام نماد شرکت آذریت: ساذری
 • نام نماد شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار: کمرجان
 • نام نماد شرکت فرآورده های نسور ایران: کفرا
 • نام نماد شرکت شیشه قزوین: کقزوی
 • نام نماد شرکت فرآورده های نسوز آذر: کاذر
 • نام نماد شرکت فارسیت اهواز: سفاسی
 • نام نماد شرکت سایپا شیشه:کساپا
 • نام نماد شرکت شیشه سازی مینا: کمینا
 • نام نماد شرکت صنایع خاک چینی ایران: کخاک
 • نام نماد شرکت پشم شیشه ایران: کپشیر
 • نام نماد شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه: کابگن
 • نام نماد شرکت فرآورده های نسوز پارس: کفپارس
 • نام نماد شرکت کارخانه فارسیت درود: سفارود

نام نماد شرکت های خودرویی

 • نام نماد شرکت سایپا: خساپا
 • نام نماد شرکت ایران خودرو: خودرو
 • نام نماد شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو: خگستر
 • نام نماد شرکت نیرو محرکه: خمحرکه
 • نام نماد شرکت پارس خودرو: خپارس
 • نام نماد شرکت گروه بهمن: خبهمن
 • نام نماد شرکت زامیاد: خزامیا
 • نام نماد شرکت قطعات اتومبیل ایران: ختوقا
 • نام نماد شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو: خکرمان
 • نام نماد شرکت رادیاتور ایران: ختور
 • نام نماد شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران: خاهن
 • نام نماد شرکت سرمایه گذاری رنا: ورنا
 • نام نماد شرکت سایپا آذین: خاذین
 • نام نماد شرکت ایران خودرو دیزل: خاور
 • نام نماد شرکت سایپا دیزل: خکاوه
 • نام نماد شرکت الکتریک خودرو شرق: خشرق
 • نام نماد شرکت صنایع ریخته گری ایران: خریخت
 • نام نماد شرکت مهرکام پارس: خمهر
 • نام نماد شرکت محور سازان ایران خودرو: خوساز
 • نام نماد شرکت رینگ سازی مشهد:خرینگ
 • نام نماد شرکت چرخشگر: خچرخش
 • نام نماد شرکت ایرکا پارت صنعت: خکار
 • نام نماد شرکت فنزسازی زر: خزر
 • نام نماد شرکت مهندسی نصر ماشین: خنصیر
 • نام نماد شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین: خعمرا
 • نام نماد شرکت رخیته گری تراکتور سازی ایران: ختراک
 • نام نماد شرکت کمک فنرایندامین: خکمک
 • نام نماد شرکت موتورسازان تراکتوری سازی ایران: خموتور
 • نام نماد شرکت بهمن دیزل: خدیزل
 • نام نماد شرکت سازه پویش: خپویش
 • نام نماد شرکت لنت ترمز ایران: خلنت
 • نام نماد شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور: خفناور
 • نام نماد شرکت تولید محور خودرو: خمحور
 • نام نماد شرکت فنرسازی خاور: خفنر
 • نام نماد شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران: تشتاد

نمادهای گروه ماشین آلات و تجهیزات

 • نماد سهام کمباین سازی ایران: تکمبا
 • نماد سهام شرکت ماشین سازی نیرومحرکه: تمحرکه
 • نماد سهام شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی: تکشا
 • نماد سهام شرکت پمپ سازی ایران: تپمپی
 • نماد سهام شرکت تراکتورسازی ایران: تایرا
 • نماد سهام شرکت سرما آفرین: لسرما
 • نماد سهام شرکت تکونار: تکنو
 • نماد سهام شرکت آبسال: لابسا
 • نماد سهام گروه صنعتی بوتان: لبوتان
 • نماد سهام شرکت پارس خزر: لخزر
 • نماد سهام شرکت سرمایه گذاری پارس توشه: وتوشه
 • نماد سهام شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش: لازما
 • نماد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو: تپکو
 • نماد سهام شرکت لوازم خانگی پارس: لخانه
 • نماد سهام شرکت تراکتورسازی ایران: تراک

نمادهای گروه محصولات شیمیایی

 • نماد سهام پلیمر آریا ساسول: آریا
 • نماد سهام شرکت پتروشیمی تندگویان: شگویا
 • نماد سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس: فارس
 • نماد سهام پتروشیمی زاگرس: زاگرس
 • نماد سهام گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان: پترول
 • نماد سهام گسترش نفت و گاز پارسیان: پارسان
 • نماد سهام پتروشیمی نوری: نوری
 • نماد سهام سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران: شیران
 • نماد سهام پتروشیمی پارس: پارس
 • نماد سهام کود شیمیایی اوره لردگان: شلرد
 • نماد سهام پتروشیمی شازند: شاراک
 • نماد سهام پتروشیمی غدیر: شغدیر
 • نماد سهام سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین: تاپیکو
 • نماد شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه: کرماشا
 • نماد سهام پتروشیمی جم: جم
 • نماد سهام شرکت صنعتی دوه فام: شصدف
 • نماد گروه صنعتی پاکشو: پاکشو
 • نماد سهام پلی اکریل اصفهان: شپلی
 • نماد سهام نیروکلر: شکلر
 • نماد سهام شاروم: پتروشیمی ارومیه
 • نماد سهام پاکسان: شپاکسا
 • نماد سهام پتروشیمی خارک: شخارک
 • نماد سهام پتروشیمی مارون: مارون
 • نماد سهام پتروشیمی شیراز: شیراز
 • نماد سهام پلی پروپیلن جم: جم پیلن
 • نماد سهام پتروشیمی فناوران: شفن
 • نماد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی: وپترو
 • نماد سهام کلر پارس: کلر
 • نماد سهام شرکت صنایع شیمیایی سینا: شسینا
 • نماد سهام صنایع بهداشتی ساینا: ساینا
 • نماد سهام کربن ایران: شکربن
 • نماد سهام پتروشیمی خراسان: خراسان
 • نماد سهام صنایع کشاورزی و کود زنجان: زنجان
 • نماد سهام گلتاش: شگل
 • نماد سهام پتروشیمی قائل بصیر: شبصیر
 • نماد سهام صنایع شیمیایی فارس: شفارس
 • نماد سهام شرکت بین المللی محصولات پارس: شپارس
 • نماد سهام لعابیران: شلعاب
 • نماد سهام معدنی املاح ایران: شاملا
 • نماد سهام صنایع پتروشیمی تخت جمشید: شجم
 • نماد سهام تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی: شمواد
 • نماد سهام دوده صنعتی پارس: شدوص
 • نماد سهام توکا رنگ فولاد سپاهان: شتوکا
 • نماد سهام شیمیایی رنگین: شرنگی
 • نماد سهام پتروشیمی فسا: فسا
 • نماد سهام پتروشیمی جهرم: جهرم
 • نماد سهام پتروشیمی داراب: داراب
 • نماد سهام پتروشیمی فارابی: شفارا
 • نماد سهام تولی پرس: شتولی
 • نماد سهام پتروشیمی امیرکبیر: شکبیر
 • نماد سهام پدیده شیمی قرن: قرن
 • نماد سهام پتروشیمی ممسنی: ممسنی
 • نماد سهام پتروشیمی پردیس: شپدیس
 • نماد سهام صنایع پتروشیمی دهدشت: دهدشت
 • نماد سهام پتروشیمی کازرون: کازرو
 • نماد سهام پتروشیمی آبادان: شپترو
 • نماد سهام مدیریت صنعت شوینده بهشهر: شوینده
 • نام نماد پتروشیمی گلستان: شستان
 • نماد سهام شرکت کف: شکف
 • نماد سهام پتروشیمی اصفهان: شصفها
 • نماد سهام تولید سموم علف کش: شسم
 • نماد سهام مجتمع پترو صنعت گامرون: شگامرون

نمادهای گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی

 • نماد شرکت حفاری شمال: حفاری
 • نماد شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت: شساخت

نمادهای گروه سیمان، گچ و آهک

 • نماد سهام شرکت سرمایه گذاران سیمان تامین: سیتا
 • نماد سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان: سفارس
 • نماد سهام شرکت سیمان تهران: ستران
 • نماد سهام شرکت سیمان خوزستان: سخوز
 • نماد سهام سیمان باقران: سباقر
 • نماد سهام سیمان لار سبزوار: سبزوا
 • نماد سهام سیمان مجد خواب: سخواف
 • نماد سهام سیمان شرق: سشرق
 • نماد سهام سیمان سپاهان: سپاها
 • نماد سهام سیمان ساوه: ساوه
 • نماد سهام سیمان هگمتان: سهگمت
 • نماد سهام سیمان ارومیه: ساروم
 • نماد سهام سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر: سیدکو
 • نماد سهام مجتمع سیمان غرب آسیا: سجام
 • نماد سهام سیمان مازندران: سمازن
 • نماد سهام سیمان درود: سدور
 • نماد سهام سیمان صوفیان: سصوفی
 • نماد سهام سیمان فارس نو: سفانو
 • نماد سهام سیمان لارستان: سلار
 • نماد سهام سیمان شاهرود: سرود
 • نماد سهام سیمان بهبهان: سبهان
 • نماد سهام سیمان خاش: سخاش
 • نماد سهام سیمان خزر: سخزر
 • نماد سهام سیمان کردستان: سکرد
 • نماد سهام سیمان اردبیل: ساربیل
 • نماد سهام سیمان ایلام: سیلام
 • نماد سهام صنایع سیمان دشتستان: سدشت
 • نماد سهام سیمان غرب: سغرب
 • نماد سهام سیمان هرمزگان: سهرمز
 • نماد سهام سیمان کرمان: سکرما
 • نماد سهام سیمان داراب: ساراب
 • نماد سهام سیمان شمال: سشمال
 • نماد سهام سیمان بجنورد: سبجنو
 • نماد سهام سیمان قائن: سقائن
 • نماد سهام سیمان سفید نی ریز: سنیر
 • نماد سهام سیمان فارس: سفار
 • نماد سهام سیمان اصفهان: سصفها
 • نماد سهام سیمان کارون: سکارون
 • نماد سهام سیمان ممتازان کرمان: سمتاز
 • نماد سهام سیمان بین المللی ساروج بوشهر: ساروج

نمادهای گروه سرمایه گذاری

 • نماد سهام  گروه سرمایه گذاری خوارزمی: وخارزم
 • نماد شرکت سرمایه گذاری صبا تامین: صبا
 • نماد شرکت سرمایه گذاری سپه: وسپه
 • نماد سهام سرمایه گذاری پویا: وپویا
 • نماد سهام سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت: وصنعت
 • نماد سهام سرمایه گذاری ملی ایران: ونیکی
 • نماد سهام گروه توسعه مالی مهر آیندگان: ومهان
 • نماد سهام گروه سرمایه گذاری سایپا: وساپا
 • نماد سرمایه گذاری سبحان: وسبحان
 • نماد گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران: وتوصا
 • نماد گروه سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان: سدبیر
 • نماد سهام صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها: وسکاب
 • نماد سهام سرمایه گذاری توسعه ملی: وتوسم
 • نماد سهام سرمایه گذاری آوا نوین: وآوا
 • نماد سهام سرمایه گذاری صنعت بیمه: وبیمه
 • نماد سهام سرمایه گذاری سرچشمه: سرچشمه
 • نماد سرمایه گذاری بوعلی: وبوعلی
 • نماد سهام سرمایه گذاری پردیس: پردیس
 • نماد سهام سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال: وشمال
 • نماد سهام سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین: وبرق
 • نماد سهام گسترش سرمایه گذارای ایرانیان: وگستر
 • نماد سهام سرمایه گذاری آتیه دماوند: واتی
 • نماد سهام شرکت سرمایه گذاران استان خراسان جنوبی: وسخراج
 • نماد سهام سرمایه گذاران پارس آریان: آریان
 • نماد سهام شرکت توسعه اقتصادی آرین: وآرین
 • نماد سرمایه گذاران بهمن: وبهمن
 • نماد سرمایه گذاری توسعه گوهران امید: گوهران
 • نماد سرمایه گذاری صنایع بهشهر ایران: وصنا
 • نماد سرمایه گذاری تکادو: تکادو
 • نماد سرمایه گذاری اعتبار ایران: واعتبار
 • نماد سرمایه گذاری جامی: وجامی
 • نماد سرمایه گذاری اعتلا البرز: اعتلا
 • نماد سرمایه گذاری صنایع ایران:وایرا
 • نماد گروه صنایع معادن فلات ایرانیان: فلات
 • نماد سرمایه گذاری اقتصاد نوین: سنوین
 • نماد سرمایه گذاری ملت: وملت
 • نماد سرمایه گذاری معیار صنعت پارس: معیار
 • نماد سرمایه استان خراسان شمالی: وسخراش
 • نماد سرمایه گذاری استان قم: وسقم
 • نماد سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات: وسپهر

نماد گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات

 • نماد سرمایه گذاری شاهد: ثشاهد
 • نماد سهام بین المللی توسعه ساختمان: ثاخت
 • نماد سهام شرکت بهساز کاشانه تهران: ثبهساز
 • نماد سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان: کرمان
 • نماد سرمایه گذاری ساختمان ایران: وساخت
 • نماد شرکت عمران و توسعه فارس: ثفارس
 • نماد سهام توسعه و عمران امید: ثامید
 • نماد سهام نوسازی و ساختمان تهران: ثنوسا
 • نماد سهام سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران: ثنظام
 • نماد سهام عمران و توسعه شاهد: ثعمرا
 • نماد سهام سرمایه گذاران مسکن: ثمسکن
 • نماد سهام توسعه شهری توس گستر: وتوس
 • نماد سهام شرکت کیسون: کیسون
 • نماد سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان: وآذر
 • نماد سرمایه گذاران ساختمانی اعتماد گستر: ثعتما
 • نماد سرمایه گذاری مسکن تهران: ثتران
 • نماد شهرسازی و خانه سازی باغمیشه: ثباغ
 • نماد سرمایه گذاری مسکن پردیس: ثپردیس
 • نماد سرمایه گذاری مسکن شمال شرق: ثشرق
 • نماد ثغرب: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
 • نماد سرمایه گذاری کوه نور: ثنور
 • نماد سرمایه گذاری آ س پ: آ س پ
 • نماد سرمایه گذاری سامان گستر اصفهان: ثامان
 • نماد سرمایه گذاری عمران و سازندگی قزوین: ثقزوی
 • نماد سرمایه گذاری مسکن الوند: ثالوند
 • نماد شرکت توریستی و رفاهی آبادگردان ایران: ثاباد
 • نماد سرمایه گذاری ساختمانی ب نام آوران مهندسی: ثنام
 • نماد سهام تامین مسکن جوانان: ثجوان

نماد گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

 • نماد سهام شرکت گلوکزان: غگل
 • نماد سهام شرکت سالمین: غسالم
 • نماد سهام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان: غشهداب
 • نماد سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان: خودکفا
 • نماد سهام شرکت نوش مازندران: غنوش
 • نماد سهام شرکت و صنعت پیاذر: غاذر
 • نماد سهام شرکت پارس مینو: غپینو
 • نماد سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر: وبشهر
 • نماد سهام شرکت مارگارین: غمارگ
 • نماد سهام شرکت غذام: خوراک دام پارس
 • نماد سهام شرکت گروه کارخانجات تبرک : تبرک
 • نماد سهام شرکت ویتانا: غویتا
 • نماد سهام شرکت صنعتی بهشهر: غبشهر
 • نماد سهام شرکت شهد ایران: غشهد
 • نماد سهام شرکت بیسکویت گرجی: غگرجی
 • نماد سهام شرکت پاکدیس: غدیس
 • نماد سهام شرکت صنایع غذایی مینو شرق: غمینو
 • نماد سهام شیر پاستوریزه پگاه خراسان: غشان
 • نماد سهام شرکت دشت مرغاب: غدشت
 • نماد سهام لبنیات کالبر: غالبر
 • نماد سهام لبنیات پاک: غپاک
 • نماد سهام شیر پاستوریزه پگاه فارس: غفارس
 • نماد سهام شرکت صنعتی مینو: غصینو
 • نماد سهام شرکت بهنوش ایران: غبهنوش
 • نماد سهام شرکت کشت و صنعت چین چین: غچین
 • نماد سهام شرکت پگاه آذربایجان غربی: غشاذر
 • نماد سهام شوکوپارس: غشوکو
 • نماد سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان: غگلستا
 • نماد سهام شیر پاستوریزه پگاه اصفهان: غشصفا
 • نماد سهام شرکت نوش پونه مشهد: غپونه
 • نماد سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان: غگلپا
 • نماد سهام شرکت صنعتی زر ماکارون: غزر
 • نماد سهام شرکت مهرام: غمهرا
 • نماد سهام شرکت گز سکه: غگز
 • نماد سهام شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان: غنیلی
 • نماد سهام شیر پاستوریزه پگاه گیلان: غگیلا
 • نماد سهام شرکت صنعتی بهپاک: بهپاک
 • نماد سهام شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهان خراسان: غبهار
 • نماد سهام شیر پاستوریزه آذربایجان شرقی: غپآذر

نماد گروه فراورده های نفتی و سوخت هسته ای (پالایشگاه های بورس)

 • نماد سهام شرکت پالایش نفت اصفهان: شپنا
 • نماد سهام پالایش نفت بندرعباس: شبندر
 • نماد سهام نفت بهران: شبهران
 • نماد سهام نفت سپاهان: شسپا
 • نماد سهام سرمایه گذاری صنعت نفت: ونفت
 • نماد سهام پالایش نفت تبریز: شبریز
 • نماد سهام نفت پارس: شنفت
 • نماد سهام پالایش نفت تهران: شتران
 • نماد سهام نفت ایرانول: شرانل
 • نماد سهام پالایش نفت لاوان: شاوان
 • نماد سهام نفت پاسارگاد: شپاس
 • نماد سهام پالایش نفت شیراز: شراز
 • نماد سهام تجهیز نیروی زنگان: شزنگ
 • نماد سهام شرکت نفت جی: شجی

نماد گروه بانک ها و موسسات اعتباری

 • نماد سهام بانک دی: دی
 • نماد سهام بانک صادرات ایران: وبصادر
 • نماد سهام بانک تجارت: وتجارت
 • نماد سهام بانک ملت: وبملت
 • نماد سهام بانک پاسارگاد: وپاسار
 • نماد سهام بانک پارسیان: وپارس
 • نماد سهام بانک اقتصاد نوین: ونوین
 • نماد سهام بانک شهر: وشهر
 • نماد سهام بانک سینا: وسینا
 • نماد سهام بانک سامان: سامان
 • نماد سهام پست بانک: وپست
 • نماد سهام بانک سامان: سامان
 • نماد سهام بانک گردشگری: وگردش
 • نماد سهام بانک کارآفرین: وکار
 • نماد سهام بانک قرض الحسنه رسالت: وسالت
 • نماد سهام بانک انصار: وانصار
 • نماد سهام بانک آینده: وآیند
 • نماد سهام موسسه قرض الحسنه ملل: وملل
 • نماد سهام بانک خاورمیانه: وخاور
 • نماد سهام بانک سرمایه: سمایه
 • نماد سهام بانک ایران زمین: وزمین

نمادهای گروه بیمه

 • نماد سهام بیمه دی: ودی
 • نماد سهام بیمه آسیا: آسیا
 • نماد سهام بیمه البرز: البرز
 • نماد سهام بیمه ملت: ملت
 • نماد سهام بیمه دانا: دانا
 • نماد سهام بیمه سینا: وسین
 • نماد سهام ببمه سامان: بساما
 • نماد سهام بیمه پاسارگاد: بپاس
 • نماد سهام بیمه ما: ما
 • نماد سهام بیمه میهن: میهن
 • نماد سهام بیمه پارسیان: پارسیان
 • نماد سهام بیمه اتکایی ایرانیان: اتکای
 • نماد سهام بیمه اتکایی امین: اتکام
 • نماد سهام بیمه حکمت صبا: وحکمت
 • نماد سهام بیمه حافظ: وحافظ
 • نماد سهام بیمه تعاون: وتعاون
 • نماد سهام بیمه رازی: ورازی
 • نماد سهام بیمه بیمه تجارت نو: بینو
 • نماد سهام بیمه نوین: نوین
 • نماد سهام بیمه آرمان: آرمان
 • نماد سهام بیمه کوثر: کوثر
 • نماد سهام بیمه زندگی خاورمیانه: بخاور
 • نماد سهام بیمه کارآفرین: وآفری
 • نماد سهام بیمه معلم: ومعلم
 • نماد سهام بیمه سرمد: وسرمد

نمادهای گروه دارویی

 • نماد سهام گروه دارویی برکت: برکت
 • نماد سهام گروه سرمایه گذاری البرز: والبر
 • نماد سهام تولید و صادرات ریشمک: ریشمک
 • نماد سهام داروسازی زهراوی: زهراوی
 • نماد سهام توزیع داروپخش: دتوزیع
 • نماد هام داروسازی تولید دارو: دتولید
 • نماد داروسازی فارابی: دفارا
 • نماد سهام سرمایه گذاری دارویی تامین: تیپیکو
 • نماد سهام سبحان دارو: دسبحان
 • نماد سهام شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی: دعبید
 • نماد سهام داروسازی سبحان انکولوژی: دسانکو
 • نماد سهام داروسازی جابر ابن حیان: دجابر
 • نماد سهام تولید مواد اولیه داروپخش : دتماد
 • نماد سهام داروسازی آوه سینا: داوه
 • نماد سهام داروسازی امین: دامین
 • نماد سهام دارو سازی تامین: کاسپین
 • نماد سهام داروسازی ایران دارو: دیران
 • نماد سهام داروسازی اکسیر: دلر
 • نماد سهام داروسازی کوثر: دکوثر
 • نماد سهام البرز دارو: دالبر
 • نماد سهام دارویی رازک: درازک
 • نماد سهام داروسازی کی بی سی: کی بی سی
 • نماد سهام کارخانجات داروپخش: دارو
 • نماد سهام گروه دارویی سبحان: دسبحا
 • نماد سهام دارویی ره آورئ تامین: درهاور
 • نماد سهام داروسازی زاگرس فارمد پارس : ددام
 • نماد سهام مواد اولیه دارویی البرز بالک: دبالک
 • نماد سهام داروسازی تهران شیمی: شتهران
 • نماد سهام داروسازی ابوریحان: دابور
 • نماد سهام پارس دارو: دپارس
 • نماد سهام تولید ژلاتین کپسول ایران: دکپسول
 • نماد سهام کیمیدارو: دکیمی
 • نماد سهام داروسازی اسوه: داسوه
 • نماد سهام پخش البرز: پخش
 • نماد سهام شیمی دارویی داروپخش: دشیمی
 • نماد سهام سرمایه گذاری شفادارو: شفا

این ها بخشی از نمادهای گروه های مهم بازار سرمایه کشور هستند. تا اسفند ۱۴۰۰ شمسی، ۱۴۰ سهم عرضه اولیه می شوند. جزییات را در این لینک ارائه کردیم. انتظار داریم شاخص کل بورس ایران در بهار یا تابستان سال ۱۴۰۱ شمسی، بالای ۸ میلیون واحد تثبیت شود و به سمت ۴۹ میلیون وامد گام بردار که جزییات در این لینک مشاهده شود.

نمادهای بورسی و فرابورسی
سایت بورس انرژی ایران که اتفاقات مهم بورس ایران عصر ۱۴۰۰ را باید در این بورس دنبال کنیم

بورس بین المللی ایران در کیش (ساختمان آنا)، راه اندازی بورس مسکن و استفاده از سهام خزانه و صرف سهام در بازار سرمایه کشور از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، موجبات رونق بیشتر بورس در اقتصاد سرمایه پایه ایران عصر ۱۴۰۰ را فراهم کند. همواره دقت کنید که بورس، تورم محور است و میعار تورم در ایران، حرکت دلار آمریکا است. معمولا هر وقت رشد دلار آغاز می شود، رشد شاخص کل و سهام نیز آغاز می شود اما با تاخیر همراه است.

۲ نظر

ورود

 • احمد شهریور ۲۴, ۱۳۹۹

  استاد زمانی امکانش هست در مورد سکه بورسی مطلب بزارید ، اینکه آیا خریدش بهتر از خرید در بازار آزاد هست یا خیر

  • علی زمانی شهریور ۲۴, ۱۳۹۹

   اطلاعی در این باره ندارم. سکه صعودی است. چه بورسی چه غیر بورسی