افزایش سرمایه جدید شرکت های بورس و فرابورس در زمستان ۹۹

افزایش سرمایه جدید شرکت های بورس و فرابورس در زمستان ۹۹

افزایش سرمایه شرکت های بورسی در طول سال با گزارش توجیهی افزایش سرمایه که مستند به مدارک قانونی و توجیه کننده سازمان بورس است، روی کدال می رود و سازمان پس از بررسی مستندات و مدارک، مجوز افزایش سرمایه صادر می کند.

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود نقدی و میزان تجدید ارزیابی دارایی ها و آورده نقدی رخ می دهد و دلایل زیادی دارد مثل اصلاح ساختار مالی شرکت یا ارتقا توان مالی شرکت به منظور فعالیت بیشتر در حوزه تولید کالا و خدمات. در سال ۹۹، صدها شرکت بورسی افزایش سرمایه داشته و خواهند داشت.

شرکت در افزایش سرمایه همیشه مناسب نیست چرا که سبب می شود تا میزان سهام افزایش یافته و پس از اعمال افزایش سرمایه، قیمت افت کرده و مدت ها سهم، لنگ دامنه نوسان و حجم مبنا و بازی های بازیگردان سهم شود که نمونه اش را در نمادهایی چون: خصدرا و خودرو و غیره در سال ۹۹ مشاهده کردیم.

در ادامه، مجوز افزایش سرمایه برخی از شرکت های بورسی که از ۵۰ درصد تا ۳۳۸۰ درصد را شامل می شود مشاهده می کنید.

پیشنهادهای هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه در شرکت ها

 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم فولاد مبارکه اصفهان ۴۶ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم دماوند: ۷۳۳  درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم فسرب: ۳۵۵۲ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم وبرق : ۲۰۰ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم وگردش: ۱۴۰ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم پلاسک: ۴۰ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم پدرخش : ۲۰۰ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم اوان : ۱۵۰ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم حریل : ۶۹ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم پاکشو : ۲۹ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم وثنو : ۱۵۰ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم پخش :  ۸۰۰ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم شنفت: ۱۰۰ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم کماسه : ۱۱۳۲ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم والبر  : ۸۱۰ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم وهنر : ۱۰۱ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم سدید  :  ۸۷۳ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم وایران:  ۱۰۰ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم قنیشا: ۱۰۸۵ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم ورفاه : ۷۹۶ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم شپاکسا:  ۲۹۸ درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم شستا :  ۷۸ درصد

مواردی که در بالا ارائه شده، پیشنهاد هیات مدیره است و هنوز به تایید سازمان بورس نرسیده است. اما مواردی که در زیر مشاهده می کنید، تاییدیه سازمان بورس مبنی بر اعمال افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه
مجوز افزایش سرمایه فخوز به میران ۱۶۲ درصد در آذر ماه ۹۹
مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری آوا نوین با نماد وآوا به میزان ۱۲۰ درصد از محل سود انباشته
مجوز افزایش سرمایه شرکت بیسکویت گرجی به میزان ۵۰ درصد از محل سود انباشته
مجوز افزایش سرمایه صنایع کاغذ سازی کاوه با نماد چکاوه به میزان ۱۸۰ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
مجوز افزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژ از محل سود انباشته به میزان ۱۰۰ درصد

 

مجوز افزایش سرمایه شرکت توزیع داروپخش با نماد توزیع به میزان ۱۰۰ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران

مجوز افزایش سرمایه کشت و صنعت پیاذر با نماد غاذر به میزان ۱۱۲ درصد از محل سود انباشته به منظور اجرای طرح های توسعه و بازسازی خطوط تولید
مجوز افزایش سرمایه شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد با نماد زشگزا از محل سود انباشته به میزان ۹۰۰ درصد برای اصلاح ساختار مالی
مجوز افزایش سرمایه شرکت شکر با نماد قشکر از محل مازاد تجدید ارزیابی داریی ها به منظور اصلاح ساختار مالی به میزان ۱۱۰۰ درصد
مجوز افزایش سرمایه شرکت ایران ترانسفو با نماد بترانس از محل سود انباشته به میزان ۸۰۰ درصد به منظور اصلاح ساختار مالی
مجوز افزایش سرمایه شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) با نماد خکار از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی به میزان ۵۰ درصد
مجوز افزایش سرمایه شرکت صنعتی آما با نماد فاما از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی به میزان ۶۷ درصد
مجوز افزایش سرمایه شرکت سرامیک های صنعتی اردکان با نماد کسرا از محل سود انباشته به منظور عدم خروج نقدینگی جهت اجرای بخشی از طرح توسعه شرکت به میزان ۶۸ درصد
مجوز افزایش سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر با نماد پتایر از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان ۳۳۵۰ درصد به منظور اصلاح ساختار مالی برای حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
مجوز افزایش سرمایه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان با نماد گکوثر به میزان ۳۳۸۱ درصدی که شرکت را رکورد دار افزایش سرمایه در سال ۹۹ می کند از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر با نماد وصنا به میزان ۵۰ درصد از محل سودانباشته به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و رشد پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت
مجوز افزایش سرمایه شرکت نیرو ترانس با نماد بنیرو به میزان ۱۰۰ درصد از محل سود انباشته به منظور اصلاخ ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش
مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا با نماد وارس به میزان ۳۰۰ درصد از محل سود انباشته
مجوز افزایش سرمایه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (کسعدی) به میزان ۱۰۰ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور افزایش تولید گرانول و سرامیک از طریق تجهیز خطوط تولید
مجوز افزایش سرمایه شرکت کارخانجات داروپخش با نماد دارو به میزان ۱۰۰ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور افزایش ظرفیت تولید
مجوز افزایش سرمایه شرکت کشت و دامداری فکا با نماد فکا به میزان ۳۰۰ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
مجوز افزایش سرمایه شرکت مبین انرژی خلیج فارس با نماد مبین به میزان ۲۰۰ درصد از محل سود انباشته

شایعات درباره افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی زیاد است. همچنین برای شرکت هایی که قصد عرضه اولیه دارند و پذیرش شده اند نیز شایعات درباره افزایش سرمایه آینده آن ها زیاد است. مراقب باشید که تحلیل شما مبتنی بر شواهد مستندل و مستند باشد تا خطا در تحلیل به دلیل شایعات و اطلاعات غیر راستی آزمایی شده، سرمایه شما را معطل و هدر ندهد. همواره با پول مازاد، سهام بنیادی جا مانده از رشد خریداری کرده و به صورت بلند مدت سهامداری کنید.

بیشترین سود در تاریخ بورس ایران (از جنس لبوتان ۴۰ هزار برابری و دعبید ۸۰۰۰ برابری ظرف ۲۰ سال)، مدیون سهامداری بلند مدت شامل دریافت افزایش سرمایه ها و سود نقدی و افزایش قیمت سهام بوده که سودهای رویایی را به پرتفو سرمایه گذار تقدیم کرده است. لذا نگاه کوتاه مدتی خود در بورس ایران با تراژدی دامنه نوسان ۵ درصدی را به نگاه بالای یکسال ارتقا دهید.

مطالب دیگر از همین نویسنده
مشاهده بیشتر
دیجیاتو
۹ نظر

ورود

 • توران آذر ۱۱, ۱۳۹۹

  فقط یک جمله علی زمانی

  • اسمال آذر ۱۲, ۱۳۹۹

   آقای علی زمانی آمار اشتباه دادی
   عرضه اولیه امروز خبری نیست

   پست قبلی رو پاک کنید

   • علی زمانی آذر ۱۲, ۱۳۹۹

    عرضه اولیه قرار بود امروز برگزار شود. احتمالا به هفته آینده موکول شده است. تاریخش تغییر پیدا کرده. اطلاعات دیگر صحیح است.
    اطلاعات ما طبق اعلام علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران درج شده است که گفته عرضه اولیه بوعلی ۴ شنبه همین هفته انجام می شود.

 • عماد آذر ۱۲, ۱۳۹۹

  آقای زمانی میشه چند تا سهم معرفی کنید که بیمه عمر باشه؟؟یعنی نگه داریم واسه نوه نتیجه ها????

  • علی زمانی آذر ۱۲, ۱۳۹۹

   آره: بورس انرژی. برای سهامداری ۱۰ ساله خریدم 😉
   شیرینی ما یادت نره

   • محمدرضا آذر ۱۳, ۱۳۹۹

    سلام آقای زمانی یادمه یه جا گفتید پرتفوی شخصی ،
    ولی چی میشه بگید چه سهامهایی خریدید ضرر زیانش پای خود طرف اگر بخره ، نامرده اگر به شما توهین کنه ???

 • محمدرضا آذر ۱۳, ۱۳۹۹

  سلام آقای زمانی یادمه یه جا گفتید پرتفوی شخصی ،
  ولی چی میشه بگید چه سهامهایی خریدید ضرر زیانش پای خود طرف اگر بخره ، نامرده اگر به شما توهین کنه ???

 • سعید آذر ۲۳, ۱۳۹۹

  “شرکت در افزایش سرمایه همیشه مناسب نیست چرا که سبب می شود تا میزان سهام افزایش یافته و پس از اعمال افزایش سرمایه، قیمت افت کرده و مدت ها سهم، لنگ دامنه نوسان و حجم مبنا و بازی های بازیگردان سهم شود که نمونه اش را در نمادهایی چون: خصدرا و خودرو و غیره در سال ۹۹ مشاهده کردیم.”
  خودتو به خریت زدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  خودرو بعد از افزایش سرمایه از ۷۰ تومن به ۸۰۰ تومن رسید یعنی بیش از ۱۱ برابر شد اونم کمتر از ۶ ماه! شما خواب تشریف داشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  کجا نماد خودرو بعد از افزایش سرمایه خوب نبوده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  با کیا شدیم ۸۰ میلیون
  بخدا مطلب نمی نوشتی سنگین تر بودی فقط بار علمی روزیاتو رو کم کردی
  روزیاتو عزیز چطور اجازه انتشار این مطلب ضعیف با این سطح علمی به شدت پایین رو دادی؟؟؟؟؟؟؟
  مگه تحریریه ندارید؟؟؟؟؟؟

  • علی زمانی آذر ۲۳, ۱۳۹۹

   تاریخ بورس ایران ، مثال های زیادی دارد که شرکت در افزایش سرمایه شرکت ها به خصوص مواردی که از اورده است، مناسب سهامداری کوتاه مدتی و میان مدتی نیست. خصدرا مشت نمونه خروار است. نگفتیم همیشه بد است.
   مطلب را دقیق تر و با حوصله بخونی، متوجه میشی آقای سعید بی ادب .
   شما تازه وارد بورس هستی و تجربه نداری، مقصرش ما نیستیم. لطفا این مطالب ضعیف را شما نخون که اینقدر زجر نکشی
   نوشته شما هم به دلیل اهانت و بی ادبی، با ویرایش منتشر شد . چون تحریریه داریم.
   آورین