تازه‌ترین نوشته‌ها
سفر به پاکستان!؟ سفر به مرکز جنگ و خون؟ بله! اگر چه پاکستان و سومالی و چند کشور درگیر جنگ های خونین داخلی، در صدر فهرست مقصدهای گردشگری خطرناک جهان...

رویایی ترین مقصدهای گردشگری پاکستان: از «شانگریلا» تا «روالاکوت»

سفر به یکی از ترسناک ترین مقصدهای گردشگری جهان در آسیا