تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
محققان بیمارستان سویژو زِنگدو در شهر سویژو چین بر این باورند که استفاده از عینک و حفاظت از چشم‌ها می‌تواند تا حدی بر پیشگیری از ویروس کرونا (کووید 19) مؤثر...
پیشگیری از ویروس کرونا

پیشگیری از ویروس کرونا : آیا عینک و محافظت از چشم‌ها تأثیرگذار است؟

محققان طی تحقیقات جدیدی یافته‌اند که استفاده از عینک و محافظت از چشم‌ها تا چه حد بر جلوگیری از ویروس کرونا تأثیرگذار است.

مقامات پاناما یک گور دسته جمعی جدید را در مناطق دورافتاده کشور یافته اند، جایی که ژانویه گذشته نیز بقایای هفت نفر پیدا شده بود، افرادی که پلیس می گوید...

توبه کن یا بمیر: سوزاندن زن باردار و فرزندانش در جنگل‌های پاناما توسط فرقه مذهبی

 

تازه های روز

دانستنی‌ها

دانشگاهی

سبک زندگی

سلامت

گردشگری

مدگردی