تازه ترین نوشته‌ها - صفحه4
درآمدهای صدا و سیما در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است و ضعف کادر مدیریتی و فقدان برنامه ریزی راهبردی برای جذب مخاطب و برنامه سازی شاد و...

آنتن فروشی کلان صدا و سیما به برخی از پزشکان

معاون وزیر بهداشت: پزشکان صدا و سیما، سطح متوسط هستند

نزدیک به ۲۵ هزار نفر در ایران نیازمند پیوند عضو هستند اما به دلیل نبودن عضو کافی برای پیوند روزانه ۷-۱۰ نفر از این بیماران به دلیل نرسیدن به موقع...
اهدای عضو

راهنمای ثبت نام کارت اهدای عضو ؛ چگونه پيوند كارت بگیریم؟

روز ملی اهدای عضو، اهدای زندگی