تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
کارخانه اورت بوئینگ (Everett)، بزرگترین مجموعه ساختمانی جهان است که در آن بوئینگ ۷۴۷، بوئینگ ۷۶۷، بوئینگ ۷۷۷ و بوئینگ ۷۸۷ دریم‌لاینر تولید و مونتاژ می شوند. در این مطلب، نگاهی خواهیم داشت...

نگاهی به داخل کارخانه بوئینگ وقتی در حال ساخت بهترین هواپیماهای خود است