تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
در اینترنت دنبال تفریحات هیجان‌انگیز و متفاوت در شهر تهران بودم که یک برنامه‌ریزی درست و حسابی برای تعطیلات آخر هفته داشته باشم که چشمم افتاد به بازی «اتاق فرار»....
اسکیپ روم تهران

«اتاق فرار» تهران را به هیچ وجه از دست ندهید

بازی هیجان‌انگیزی به نام «اسکیپ‌روم»