تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
ابرقهرمان های در سال های اخیر بیش از هر شخصیت کلیشه ای دیگری دنیای سینما و تلویزیون را قرق کرده اند. در حالی که وارد ماه فوریه (بهمن و اسفند)...

۵ سریال خارجی مورد انتظار و جدیدی که در ماه فوریه منتشر خواهند شد