تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
بر اساس گزارش های منتشر شده، مل گیبسون برای کارگردانی و نویسندگی مشترک بازسازی «گروه خشن» (The Wild Bunch) یا آنطور که در ایران می شناسیم، «این گروه خشن»، استخدام شده...

بازگشت «گروه خشن»؛ بازسازی شاهکار سینمای وسترن به کارگردانی مل گیبسون