تازه‌ترین نوشته‌ها
در همین ابتدای مطلب لازم است در مورد «الکس چینیک» برایتان توضیح دهیم. شخص مذکور، یک مبتکر بریتانیایی است که از دانشگاه هنر چلسی فارغ التحصیل شده و عضو هیئت امنای...

نگاهی به شاهکارهای معماری الکس چینیک؛ سازه هایی که توهم بصری در ذهن بیننده ایجاد می کنند

در قرون وسطی، شهر بولونیا در شمال کشور ایتالیا، چشم اندازی شبیه به منهتن کنونی در آمریکا داشت. صدها برج بلند در کنار خانه هایی با شیروانی های قرمز رنگ،...

نگاهی به معماری برج های باستانی بولونیا در شمال ایتالیا که از قرون وسطی بر جا مانده اند