تازه‌ترین نوشته‌ها
در طول تاریخ فهرست های مختلفی از عجایب هفتگانه جهان تهیه شده است. علت انتخاب عدد هفت برای این فهرست ها، اعتقاد به مقدس بودن آن است. اولین فهرست یعنی...

گشتی در میان عجایب هفتگانه جهان؛ حیرت انگیزترین دست ساخته های بشر

اگرچه تا به امروز آثار زیادی از دوران باستان باقی مانده و کشفیات باستان شناسی اطلاعات قابل توجهی را در مورد تمدن ها و مردمان روزگار باستان به دست داده...

۱۰ راز سر به مهر دنیای باستان که دانشمندان از توضیح آن عاجزند