تازه ترین نوشته‌ها - صفحه5
متاسفانه امروز  صبح خبر رسید که در سانحه سقوط هواپیما جمعی از هموطنانمان را از دست دادیم. در این سانحه هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان از تهران عازم یاسوج بود که...

مرگبارترین سوانح سقوط هواپیما که دنیای هوانوردی را برای همیشه تغییر دادند