تازه‌ترین نوشته‌ها
تا کنون بارها مطالبی را در ارتباط با عکس های برگزیده نشنال جئوگرافیک در موضوعات متعدد برشمرده و به مرور تصاویر مرتبط با آنها پرداختیم. از آنجایی که رقابت سالانه...
1

نگاهی به منتخبی از تصاویر حاضر در مسابقه ۲۰۱۷ نشنال جئوگرافیک با موضوع ««عکاسی در سفر»

 

اپلیکیشن

بازی

خودرو

طراحی

عکاسی

فوت و فن

موبایل و تبلت

هوافضا