تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
شماری از علاقمندان به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور، خواستار تحصیل در رشته های گروه غیر فنی و مهندسی و غیر انسانی هستند و...

راهنمای تحصیل رشته های پزشکی در ۳۰ دانشگاه آلمان [قسمت اول]

اسامی دانشگاه های پزشکی معتبر آلمان با معرفی دوره کالج

رشته کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی، یکی از رشته های پر طرفدار علوم انسانی در کشور است که هم به دلیل روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران با...

آشنایی با سرفصل ها و دروس رشته جدید «کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی»

معرفی ۱۳۰ منبع و ۱۳۴ واحد دوره بازنگری شده زبان آلمانی