تازه ترین نوشته‌ها - صفحه3
یکی از مهم ترین مسائلی که پیش روی دانشجویان ایرانی مشمول به خدمت وظیفه در خارج از کشور است، مساله ورود و خروج و نظام وظیفه است. تسهیلات ویژه ای...

جزییات «مهر ویژه خروج» دانشجویان مشمول

اطلاعیه وزارت امور خارجه برای تسهیل تردد دانشجویان ایرانی خارج از کشور

برای قبولی در آزمون جی آر ایی (GRE) مانند هر آزمون دیگری، باید هدفمند و آگاهانه تلاش کنید. تلاش هدفمند به این معناست که برای کاری که قصد دارید انجام...
GRE

راهنمای آمادگی آزمون GRE [قسمت دوم]

GRE برای پذیرش تحصیلی در آمریکا الزامی است